Ett drygt 30-tal ekologiska forskare kommer att presentera rön från olika delar av det ekologiska forskningsområdet. Man kommer att ta upp många olika aspekter, både ren grundforskning och naturvårdsproblematik. Som exempel
finns föredrag både om tänkbara förklaringar till varför syskonmord förekommer i en del fåglars bon, och undersökningar om hur antalet betande renar påverkar rikedomen av växtarter på fjällheden.

En paneldebatt kring ämnet ”Samarbete i nordisk ekologisk forskning: möjligheter och begränsningar” äger rum tisdagen den 5 februari kl. 13.15-14.30. Deltagare i debatten är: Peeter Päts (NorFA), Cecilia Grevby (EU-finansiering, Göteborgs universitet), L. Jerling (ordf. Oikos) samt
inbjudna forskare från Finland och Norge.

Plats: Wallenbergssalen, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Fullständigt program: http://vivaldi.zool.gu.se/Ekologi/OIKOS2002/index.htm

Hjärtligt välkommen att ta del av pågående ekologisk forskning i Sverige och Norden!

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/ekologer.shtml

För ytterligare information: Conny Askenmo, Docent, Göteborgs universitet, Zoologiska institutionen
Telefon: 031-773 36 46, E-post: conny.askenmo@zool.gu.se

Tanja Thompson, Informatör, Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap, Box 460, 405 30 Göteborg, Telefon: 031-773 48 57, E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851