För första gången har unga inom SiS fått svara på samma frågor om sex och samlevnad som andra ungdomsgrupper. Studien är unik eftersom den berör en grupp unga som sällan eller aldrig ingår i andra undersökningar som rör ungdomars sexuella hälsa.
Resultaten kommer att användas i utvecklingen av en ny modell för undervisning om sex och samlevnad på de särskilda ungdomshemmen. Ansvarig för forskningen är doktorand Malin Lindroth från Malmö högskola.

Media inbjuds att delta i konferensen ”Att bemöta sexualitet på SiS institutioner”. Det är ett utvecklingsområde som SiS ökat kunskapen om bland annat genom arbetet för en jämställd vård och behandling och genom erfarenheterna i Prostitutionsprojektet. I det projektet hade SiS i uppdrag att förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.

Malin Lindroth pratar på konferensen klockan 15.00. Media inbjuds att närvara i hela eller delar av konferensen.

Program:
10-11 Uppdraget på olika organisatoriska nivåer. Hur vi började och var vi befinner oss i dag.

11-12 Berör sexualitet i socialt behandlingsarbete – Jack Lukkerrz från RFSU om utmaningar och möjligheter inom tvångsvården.

13-14.30 Att leda samtalsgrupper och utmana normer – om ett pilotprojekt där samtalsledare från SiS har handletts och utbildats.

15-15.40 SiS unga tar risker på sexualitetens område
15.40-16 Avslutande reflektioner

Läs mer på SiS hemsida www.stat-inst.se [Ref 1] 

Presskontakt:

Stefan Hell Fröding

Telefon:

08-453 40 56

Mobil:

070-605 5681