I år är det 100 år sedan som de första valen med allmän och lika rösträtt genomfördes i Sverige. Men kan vi ta demokratin för given i vårt land? Under ett panelsamtal som ges på plats i Vetenskapens hus i Luleå och digitalt diskuterar vi vad demokrati är, vad som krävs för att bevara den och vad som händer när den omkullkastas.

Deltagare i panelen: Josefin Rönnbäck, forskare i historia vid Luleå tekniska universitet, och Lena Berggren, forskare inom fascism och radikalnationalism vid Umeå universitet.

Moderator: Karin Kvist Geverts, föreståndare för Svenska institutet för Förintelseforskning och tidigare projektledare för demokrati100.se på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Datum: 30 september 2021

Tid: 19:00–20:00

Plats: Luleå, Vetenskapens hus

Media, intervjuer i Vetenskapens hus: 18:15–18:45,  fotografering av panelen, sker före 19:00, eftersom panelsamtalet direktsänds.

Även om vi i Sverige lever i en demokrati är det viktigt att inte se den som ett permanent tillstånd som vi kan ta för given utan som en ständigt pågående process. Demokratin är något vi måste jobba på för att bevara. Det är medborgarna som skapar demokratin och det kräver delaktighet. Det kan vara svårt att upptäcka när en demokrati håller på att falla sönder eftersom det sällan sker genom stora statskupper, utan genom små förflyttningar som ändringar av lagar och mindre inskränkningar i de demokratiska processerna.

Utifrån detta perspektiv kommer Josefin Rönnbäck att berätta om kampen för medborgerliga rättigheter och belysa viktiga demokratiska genombrott som skedde för hundra år sedan, men var de för alla eller för en del? Vad är det vi firar och vad är det vi inte firar? Josefin kommer att förklara varför hon anser att det är viktigt att dessa landvinningar varken förstoras/överdrivs eller förminskas/förringas. Lena Berggren talar om utmaningarna mot demokratin från radikalnationalism och högerpopulism och vilka lärdomar vi kan dra av historien för att förstå dagens politiska klimat.

Om du inte kan vara på plats i Vetenskapens hus, följ gärna paneldebatten digitalt.

Kontakt: Tina Forsberg, verksamhetskoordinator Vetenskapens hus vid Luleå tekniska universitet, tina.forsberg@ltu.se, 0920-49 12 44

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se