När gränsen till Finland drogs 1809 klövs ett geografiskt kulturellt område. Tornedalen delades i två rikshalvor och den finsktalande befolkningen blev minoritet i Sverige. I slutet av 1800-talet började en försvenskning av Tornedalen där svenska blev undervisningsspråk i skolorna. Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset tillsattes i juni 2020.

Under symposiet som arrangeras av Luleå tekniska universitet i samarbete med Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, presenterar kommissionen sitt uppdrag och pågående arbete. Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet berättar om det svenska skolsystemet som växte fram i Tornedalen och Curt Persson, forskare och biträdande universitetslektor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om de rasbiologiska fältundersökningarna som ägde rum i Tornedalen. Det kommer finnas tid för frågor från publiken under pågående symposium.

Efter symposiet 16:00 och under pausen 14.20-14.45 finns möjlighet för media till intervjuer.

Datum: 8 april 2022,
Tid:
13:00 – 16:00
Plats: Vetenskapens hus i Luleå eller digitalt

Anmälan behövs ej om du deltar på plats, vill du delta digitalt, anmäl dig här.

Program:

Moderator: Erling Fredriksson
13:00 Välkommen

Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet hälsar välkommen.

Elisabet Fura, ordförande i Sannings- och försoningskommissionen.

13:10 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Huvudsekreterare Nadia Boussaid Pettersson och sekreterare Stefan Aro berättar om kommissionens uppdrag och pågående arbete. Sannings- och försoningskommissionen ska utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik.

13:30 Tornedalska skolbarn i den nationalistiska språkpolitiken

Lars Elenius, professor emeritus vid Luleå tekniska universitet.

Under första delen av 1900-talet växte skolsystemet i Tornedalen ut till ett nationalistiskt system för fostran och utbildning. ”Det svenska” var norm och undertryckte den finskspråkiga kulturen i Tornedalen. Skolbarnen blev bestraffade i skolan om de talade meänkieli. Intervjuer med personer som gick i skola under 1930‒1950-talet beskriver de tornedalska skolbarnens skoltid och vilka konsekvenser det fick för dem i vuxen ålder.

14:20 Kaffepaus

14:45 Rasforskare i Tornedalen – föreställningen om det homogena landet

Curt Persson, forskare och bitr. universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Redan 1913 genomfördes rasbiologiska fältundersökningar i Tornedalen, nio år innan det statliga Institutet för rasbiologi startade sin verksamhet 1922. Tornedalingar utsattes för rasbiologiernas undersökningar i arbetet med att motverka degenereringen av den nordiska rasen, i föreställningen om en homogen falkstam. Men hur gick det till när de rasbiologiska fältstudierna genomfördes i Tornedalen, och hur såg det lokala nätverket ut som möjliggjorde detta?

15:40 Panelsamtal med avslutande frågestund

16:00 Dagen avslutas

Välkomna!

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv och LinkedIn 

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se
Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se