Internationella toppforskare studerar den mÄngfacetterade konsumtionen

Efter midsommarhelgen kommer ett flertal av vÀrldens mest respekterade konsumentforskare till Göteborg, nÀra 70 forskare frÄn 8 lÀnder, för att under tre dagar försöka tolka ett alltmer mÄngfacetterat fenomen konsumtion.

Konsumtionen har allt mer kommit att byta skepnad i vÄr tid. Vi konsumerar mer och pÄ andra sÀtt Àn tidigare. Produkters symbolvÀrde överskuggar ofta den praktiska nyttan. VarumÀrken utlovar upplevelser och grupptillhörighet, som kan infrias, eller leda till besvikelse. Parallellt med en tilltagande individualisering och fragmentering av konsumtionsmönster tillkommer nya grupper av konsumenter förenade kring liknande livsstil och vÀrderingar. Dagens producenter och konsumenter ingÄr ocksÄ i ett komplext samspel pÄ en marknad som fordrar större engagemang och mer tid av bÄda parter.

De framtidsfrÄgor som kommer att behandlas vid konferensen rör hur och varför konsumtionskulturer skapas, konsumtionens meningar, lÀroprocesser och praktiker relaterade till gruppnormer, identitet, livsstil och var i livet personerna befinner sig. Hur konsumenters agerande samspelar med och bryts mot detaljister, producenter och marknadsförares agerande, t ex i frÄga om etik, miljö och andra symbolvÀrden, Àr ocksÄ viktiga frÄgestÀllningar.

De deltagande forskarna kommer frÄn olika bakgrunder företagsekonomi, etnologi, antropologi, sociologi och har studerat varierande konsumtionsfenomen utifrÄn olika interdisciplinÀra perspektiv. Det Àr i samspelet mellan kulturella och kommersiella fenomen som konsumentforskare söker ny kunskap. DÀrigenom hoppas vi att under konferensen kunna lyfta fram nya bilder av dagens konsumtionssamhÀlle, som speglar vÄr komplexa verklighet.

CFK bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och Àr placerat vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CFK Àr ett nationellt forskningscentrum med stöd frÄn regeringen.

Med denna inbjudan vĂ€lkomnar jag svensk media att bevaka konferensen ”Den mĂ„ngtydiga konsumtionen sökandet efter nya forskningsperspektiv”.

Karin M. Ekström
Docent, förestÄndare för CFK

Konferensen Àger rum pÄ Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg. Program och information om talarna finns pÄ www.cfk.gu.se.

För mer information, kontakta Maria Brodin, tel 031-773 5627, e-post maria.brodin@cfk.gu.se eller Karin M. Ekström, tel 031-773 1480, e-post karin.ekstrom@cfk.gu.se

Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se