Pressinformation

Under tiden 16 – 20 september anordnas i Norrbotten Barents Rescue, en stor övning med tiotalet deltagande nationer och med lika många som observatörer.

Barents Rescue genomförs som en del av Sveriges samarbete inom Partnerskap för fred (Pff). Den har kommit till för att förbättra samverkan mellan civila och militära myndigheter och mellan länder i Barentsregionen om det skulle inträffa en olycka av allvarligt slag.

Under Barents Rescue ska ansvariga myndigheter hantera en tänkt kärnenergiolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen. Olyckan omfattar geografiskt fyra kommuner – Kiruna, Boden, Luleå och Piteå – och länsstyrelsen i Norrbottens län har ansvaret för räddningstjänstinsatserna.

Samtidigt med övningen arrangeras under måndag 16 till onsdag 19 september seminarier i krishantering, kris- och riskkommunikation liksom i miljö- och hälsofrågor med internationellt deltagande.

Projektledare Lena Tistad, Räddningsverket, överstelöjtnant Thomas Lindell, norra militärdistriktet och verksamhetsansvarig Carl-Göran Stålnacke, Strålskyddsinstitutet, SSI, lämnar information om Barents Rescue.

Fredagen den 7 september
Plats: Stockholms brandförsvar, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm. Lokal: Röde hanen
Tid: Kl 1000.

Välkomna!

Mats Oscarsson
Presschef

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: