Välkomna till pressträff ombord på isbrytaren Oden i Helsingborgs hamn

Isbrytaren Oden ligger vid kaj i Helsingborg under några veckor för att utrustas och förberedas inför sommarens forskningsexpedition i Arktiska oceanen. Det blir också tillfälle för de deltagande forskarna att mötas på en workshop för att planera det praktiska forskningsarbetet in i det sista. Expeditionsdeltagarna kommer också att genomgå en säkerhetsutbildning, bland annat med övningar med livbåt, brand och flytövningar.

I sommar genomförs Arctic Ocean 2016, en forskningsexpedition i samarbete med Kanada, med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent. Det kanadensiska forskningsprogrammet har till syfte att samla in data om den kanadensiska kontinentalsockelns utsträckning. Insamlad data kommer att ligga till grund för Kanadas anspråk på områden som är en förlängning av landets kontinentalsockel enligt FN:s havsrättskonvention. Forskare ombord på de båda fartygen kommer att arbeta med att kartlägga havsbottens utseende och uppbyggnad.

De svenska forskningsprojekten har inriktning på miljökemi, maringeologi och atmosfärforskning. Ombord finns även danska och norska forskningsprojekt inom maringeologi respektive isteknik. En svensk konstnär, Åsa Johannisson, kommer att delta i expeditionen inom ramen för sekretariatets konstnärsprogram.

Torsdag 26 maj kl 10 inbjuds medias representanter till ett besök med rundvandring på isbrytaren, en unik möjlighet att få inblick i forskningens arbete och vardag ombord. Det kommer att ges fototillfälle vid säkerhetsövningarna och tillfälle att prata med deltagande forskare och konstnär.

Var vänlig anmäl deltagande i pressträffen senast onsdag 25 maj. Observera att föranmälan, med namn och personnummer, är obligatorisk.

Samling sker kl 10.00 vid gaten till Västhamnen,Massgodsleden 4, Helsingborg, för gemensam transport med buss till isbrytaren.

För anmälan och ytterligare information, kontakta Eva Grönlund, kommunikationschef vid Polarforskningssekretariatet, e-post: eva.gronlund@polar.se eller tel +46 703449251.

Välkomna!

Läs om forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2016:

http://polarforskningsportalen.se/arktis/expeditioner/arctic-ocean-2016

Läs om konstnärsprogrammet:

http://polar.se/forskning/konstnärsprogram/

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.

Presskontakt:
Eva Grönlund
Telefon:
08-450 25 20
Mobil:
070-344 92 51
Epost:
eva.gronlund@polar.se