European Laboratory Medicine är organisationen för samordning av vetenskapliga, professionella och kliniska aktiviteter inom de europeiska föreningarna för immunologi, genetik, kemi, mikrobiologi, mykologi, parasitologi, patologi, virologi och biomedicinska vetenskaper.

Gudrun Rafi, Karolinska Institutet
Tel: 08 585 878 35, e-mail:gudrun.rafi@impi.ki.se