Yrkesorganisationen Talentias arbete för att göra socialarbetare till ett legitimationsyrke i Finland startade för över 70 år sedan. Marcus Weckströms avhandling visar hur strategier som ideologi, politisk påverkan, internationalisering och kampanjer har gett framgångsrika resultat genom åren. Den är givande läsning för såväl socialarbetare som fackliga organisationer inom andra branscher.

Marcus Weckström har arbetat 20 år inom socialförvaltningen i Helsingfors, som socialarbetare, som chef och med utredningsärenden. 2012 skrev han en licentiatuppsats vid Helsingfors universitet om diskussionen gällande utbildning, vidareutbildning, behörighet och kompetens i socialt arbete i Finland.

Avhandlingen Strävan efter legitimation: en finländsk socialarbetarorganisations professionaliseringsstrategier är skriven på svenska och därmed riktad till verksamheter i både Finland och övriga Norden.

– Jag skrev en avhandling jag själv gärna hade velat hitta när jag sökte efter tidigare forskning. Avhandlingen är av intresse för personer som är intresserade av välfärdsprofessioners utveckling, för socialarbetare som vill öka sin självförståelse vad gäller yrket och dess utveckling, samt för professionsforskare för att till exempel göra jämförelser, säger Marcus Weckström.

Resultaten kan också vara intressanta för fackliga organisationer och fackligt engagerade personer för att förstå hur professionalisering kan drivas i ett litet, nordiskt land.

Mer information

Kontakt

Marcus Weckström, adjunkt, 0470-70 81 65, marcus.weckstrom@lnu.se

 

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0480-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29