Arsenik Àr ett mycket giftigt, cancerframkallande grundÀmne som förekommer naturligt i berggrunden. Arsenik kontaminerar vatten, jord och grödor i ett stort antal lÀnder. I vissa u-lÀnder har höga arsenikhalter i de brunnar som anvÀnds för dricksvatten och konstbevattning lett till alarmerande höga gifthalter bÄde i vatten och odlade grödor.

I till exempel Bangladesh, delar av Indien och i vissa regioner i Nepal, dÀr ris Àr basföda och mÀnniskor dÀrigenom riskerar fÄ i sig höga halter av giftet via livsmedelskedjan, Àr arsenik ett mycket allvarlig problem. Enligt berÀkningar frÄn UNESCO kan mer Àn 20 miljoner mÀnniskor vara utsatta för kronisk arsenikexponering enbart i dessa omrÄden. Men arsenik Àr ett globalt problem dÀr bÄde u- och i-lÀnder Àr drabbade.

Forskaren Markus Tamas vid Institutionen för cell och molekylĂ€rbiologi, Göteborgs universitet, har nu tillsammans med danska kollegor hittat de proteiner som ansvarar för upptag av arsenik i vĂ€xter. UpptĂ€ckten – som publicerats i vetenskapliga tidskriften BMC Biology – öppnar för möjligheten att med genteknik minska eller förhindra att vĂ€xter tar upp arsenik. Detta skulle kunna medge risodlingar dĂ€r riset inte tar upp arsenik Ă€ven om det bevattnas med förgiftat vatten.

–Man kan med genteknik antingen inaktivera proteinerna, eller pĂ„verka proteinerna sĂ„ att vĂ€xterna utsöndrar den arsenik som tagits upp. Genom att begrĂ€nsa upptag och lagring av arsenik i ris skulle man Ă„tminstone delvis kunna minska arsenikförgiftning hos mĂ€nniskor genom att minska bidraget frĂ„n livsmedelskedjan, sĂ€ger Markus Tamas, docent i mikrobiologi.

Försök att fÄ fram rissorter som tar upp mindre av arseniken pÄgÄr redan, men upptÀckten av de sÀrskilda transportproteinerna kan fÄ utvecklingen att gÄ betydligt snabbare.
–Men Ă€ven om vi Ă€r glada att ha identifierat proteinerna Ă€r det lĂ„ngt till mĂ„let, sĂ€ger Markus Tamas.

Kontakt:
Markus Tamas, docent Institutionen för cell och molekylÀrbiologi, Göteborgs universitet
031-786 2548
073-373 2548
markus.tamas@cmb.gu.se