Proteiner Àr lÄnga kedjor av aminosyror som veckar ihop sig pÄ ett visst bestÀmt sÀtt. Beroende pÄ den slutgiltiga tredimensionella strukturen, fÄr proteinerna olika funktioner. NÀr man studerar proteinveckning gör man det ofta genom att titta pÄ hur proteinet uppför sig under olika destabiliserande förhÄllanden.

Genom att öka förstÄelsen för hur proteiner bildar sin tredimensionella struktur hoppas man nÄ ökad insikt om vad som hÀnder nÀr proteiner bildar felaktiga strukturer. Dessa felaktiga strukturer kan leda till aggregationer, hopklumpningar, som i sin tur kan orsaka sjukdomar sÄsom galna ko-sjukan och Alzheimer. Under senare Är har en mÀngd tekniker utvecklats som möjliggör sÄdana studier.

Lördagen den 14 september försvarar Annika Kjellsson Lind, kemiska institutionen, UmeÄ universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Characterisation of Partly Folded States in Proteins using Hydrogen Exchange. Svensk titel: Karakterisering av olika stadier av denatuering hos proteiner med hjÀlp av vÀteutbyte.
Disputationen Àger rum kl. 09.30 i KBC, sal KB3B1. Fakultetsopponent Àr docent Göran Karlsson, MolekylÀr Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Annika Kjellsson Lind nÄs pÄ:
Tel: 090-786 63 23
E-post: Annika.kjellsson@chem.umu.se