Kostnaderna för vård av patienter med diabetes typ 2 i Malmö har ökat i takt med att allt fler insjuknat i sjukdomen, visar en ny rapport. För att bryta utvecklingen krävs tidiga insatser, enligt forskare.

Mellan åren 2011 och 2018 har antalet fall av diabetes typ 2 fördubblats i Malmö och kostnaden för diabetesvården följer samma mönster, enligt en ny kartläggning. 2018 uppgick den till 930 miljoner kronor att jämföra med ca 460 miljoner år 2011.

– Eftersom allt fler yngre i Malmö insjuknar i diabetes typ 2 innebär det också en framtida utmaning för diabetesvården. De som drabbas riskerar att utveckla komplikationer när de blir äldre vilket, förutom stort personligt lidande, också medför högre vårdkostnader, säger Slobodan Zdravkovic, forskare i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi och som lett arbetet med studien.

Genomgången har gjorts inom ramen för det globala programmet Cities Changing Diabetes där Malmö medverkar som första svenska stad.

Förutom att studera diabetesförekomsten och vårdkostnader har forskarna sammanställt data över hur utbredd diabetes typ 2 är i olika geografiska områden i staden. Och skillnaderna är stora: I området där bland annat Rosengård ingår har 6,4 procent av befolkningen sjukdomen jämfört 2,6 procent i området där bland annat Västra hamnen och centrala delar av staden ingår.

– Det finns en tydlig koppling till socioekonomiska faktorer. Vi vet sedan tidigare att vissa områden i staden är mer sårbara än andra, säger Margareta Rämgård, forskare i vårdvetenskap som lett arbetet med den geografiska studien.

– Tillsammans med övriga studier som gjorts inom ramen för programmet så har vi nu viktig kunskap som kan ligga till grund för framtida förebyggande åtgärder mot diabetes i hela Malmö.

Om Cities Changing Diabetes, CCD:
Ett globalt partnerskapsprogram initierat av läkemedelsföretaget Novo Nordisk som svar på den dramatiska ökningen av diabetes i världen. Malmö stad, Malmö universitet, Novo Nordisk och Region Skåne arbetar tillsammans med programmet i staden.

Följande studier ingår i den rapport som tagits fram inom ramen för programmet:

Health care costs for residents diagnosed with diabetes type 2 in Malmö, Swedenbetween 2011 and 2018. Zdravkovic S., Jonsson C., Annersten Gershater M., Ericsson Å., Grahn M., Rämgård M., Dozet A.

Inequalities in diabetes type 2 prevalence in the multicultural city Malmö, Sweden. Rämgård M., Annersten Gershater M., Grahn M., Schölin T., Nagorny Holmberg C. Zdravkovic S.

Diabetes prevalence is rising among young residents in Malmö, Sweden
(Magdalena Annersten Gershater, Margareta Rämgård, Mats Andersson, Cecilia Nagorny Holmberg, Mattias Grahn, Slobodan Zdravkovic).

Länk till rapporten i sin helhet.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Jessica Bloem
Telefon:
0722031512
Mobil:
040-6658501
Epost:
jessica.bloem@mau.se