Observera: Detta är en uppdaterad version av pressmeddelandet. I den förra versionen var dag och tidpunkt felaktig.

Det går inte tillräckligt snabbt för företagen att ställa om till hållbar produktutveckling. Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, presenterar nya metoder och arbetssätt för att stötta detta arbete.

Matilda Watz har i sin avhandling i ämnet Strategisk hållbar utveckling undersökt hur flera svenska företag arbetar med hållbarhet i sin kravsättning samt vilka verktyg och metoder de använder. Resultatet visar att få företag använder sig av hjälpmedel i kravsättningen för sina produkter som bygger på ett strategiskt förhållningssätt till hållbarhet. Samtidigt är det svårt att prioritera hållbarhet framför andra värden i kravsättningen.

Slutsatsen är att produktutvecklande företag behöver utveckla sina förmågor att systematiskt identifiera, analysera, värdera, och integrera hållbarhetskriterier i produktkrav utifrån ett systemperspektiv.

I sin avhandling presenterar Matilda Watz nya arbetssätt och metoder för att ta fram produktspecifika hållbarhetskriterier, räkna ut ett produktkoncepts hållbarhetsvärde, skapa en gemensam förståelse för hur produktspecifika hållbarhetskriterier påverkar andra värden, samt kartläggning av viktiga faktorer som kan driva produktutvecklande företags omställning till hållbar produktutveckling.

Dessutom presenterar hon ett självvärderingsverktyg som produktutvecklande företag kan använda för att identifiera förbättringsåtgärder i produktkravsättning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Torsdagen den 2 juni 2022
Tid: Klockan 09:15
Plats: Sal J1630 eller via Zoom.

För mer information, kontakta Matilda Watz e-post: matilda.watz@bth.se eller via telefon: 0455-38 55 68. Läs Matilda Watz avhandling.

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 6 500 studenter och 500 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus är Campus Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: