Yucel Cengiz, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, konstaterar att den viktigaste mekanismen bakom ärrbråck sannolikt är att sårkanterna skiljs tidigt. För detta talar att i stort sett alla ärrbråck kunde hittas vid en klinisk undersökning ett år efter operationen.

Åtminstone delvis kan ärrbråck förebyggas med en god suturteknik: En vanlig fortlöpande sutur ger starkare sår än en dubbelloop-teknik. Suturer som placeras nära sårkanten ger starkare sår än suturer 10 mm från sårkanten om kvoten emellan suturernas och sårets längd är 1 till 4. Vid ökat tryck i buken skiljs sårkanterna med en mass-closureteknik men inte om suturerna placeras enbart i bindvävslagret.

Yucel Cengiz arbetar på Sundsvalls sjukhus och finns på tel 060-18 10 00 alt. 070-699 55 42. e-post: y.cengiz@swipnet.se

Avhandlingen har titeln ”Separation of wound edges in midline celiotomies: the importance of suture technique”. Svensk titel: ”Separation av sårkanter efter medellinjesnitt: Suturteknikens betydelse”.
Disputationen äger rum kl 13.15 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Lena Holmdahl, Göteborg.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23