Krystyna Pietrzyk vid sektionen för arkitektur på Chalmers i Göteborg har i en doktorsavhandling ställt frågor kring hur olika miljöfaktorer påverkar luftomsättning i byggnader. I sökandet efter svaren har hon utvecklat en modell som bygger på sannolikhetsberäkningar (PROMO). Den ger som resultat sannolika fördelningar av luftomsättning och värmeförlust hos låga hus med lättkonstruktion, till exempel trä. Slutresultatet blir ett värde på risken för att huset kommer att ha otillräcklig ventilation eller förlora alltför mycket värme. Om det visar sig vara fallet så kan man pröva med en annan placering, kanske närmare ett skogsområde eller vända fönsterytor och andra öppningar åt ett annat väderstreck.

– Det kan vara användbart inte minst om man vill bygga med naturlig ventilation eller självdrag, och hur man i så fall hittar den bästa placeringen av ett hus. Dessutom behöver man inte ta till mekanisk ventilation i onödan, säger Krystyna.

Modellen beskriver sammantagen fördelning av luftomsättning och värme.
Med utgångspunkt från husets materialegenskaper och övriga klimatfaktorer, som vindhastighet och yttertemperaturer, fås ingångsfördelningar fram. Utgångsfördelningarna uppskattas sedan med hjälp av First Order Reliability Method (FORM). De värden som framkommer används för att beräkna och analysera risken för otillräcklig ventilation och alltför hög värmeförlust. Dessa risker, eller sannolikhetsfördelningar, har också räknats ut för ett hus placerat i
två olika klimatzoner. Luftinfiltrationsdelen av modellen har belagts med mätningar i verkligheten på ett småhus nära Göteborg. De visade sig svara väl mot antaganden gjorda i modellen.

Krystyna Pietrzyk kommer från Polen och hennes intresse för miljödataanalys väcktes vid Institutet för Miljöteknik vid Tekniska Universitetet i Warszawa. Därefter fortsatte hon ett tioårigt arbete vid polska institutet för Meterologi och Hydrologi i Warszawa. Hon har sedan forskat i byggnadsaerodynamik på Chalmers.

Disputationen på avhandlingen ”Probabilistic Modelling of Air Infiltration and Heat Loss in Low-rise Buildings” hölls den 28 november 2000.

För mer information kontakta:
Krystyna Pietrzyk, e-post: krysia@arch.chalmers.se.

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512