Professor Sten Grillner har i mÄnga Är inriktat sin forskning pÄ förstÄelsen av hur vÄra rörelser styrs genom nÀtverk av nervceller i ryggmÀrg och hjÀrnstam och speciellt hur signalsystemen mellan nervcellerna i dessa nÀtverk fungerar. Denna grundforskning har lett till nya rehabiliteringsprogram för patienter med ryggmÀrgsskador. Sten Grillner Àr sedan 1986 medlem av Nobelförsamlingen, som utser varje Ärs nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Medaljen och 50 000 US$ delades ut i samband med den vÀlgörenhetsgala som anordnades i New York med anledning av Christopher Reeves 50-Ärsdag. Christopher Reeves, kÀnd som huvudrollsinnehavare i filmerna om StÄlmannen, har sedan han blev förlamad efter en ridolycka, skapat en forskningsfond. Priset utdelas av Reeve-Irvine Research Center vid Kaliforniens universitet i Irvine, vars forskning Àr inriktad pÄ sjukdomar och skador i ryggmÀrgen som orsakar förlamningar eller andra bortfall av nervfunktioner. Fonden delar Ärligen ut ett pris till en internationellt framstÄende forskare som bidragit med resultat av högsta kvalitet inom omrÄdet.

För mer information, kontakta:
Professor Oswald Steward, Reeve-Irvine Research Center, osteward@uci.edu
Professor Sten Grillner, Karolinska Institutet, tel 08-728 6900, sten.grillner@neuro.ki.se

För fotografi pÄ Sten Grillner, kontakta fotograf Ulf Sirborn, tel 08-728 4200