I samband med Malmö universitets jubileum inrättar Region Skåne och Malmö stad en ny stiftelse för att bidra till stärkt forskning och utbildning kring samhällsutmaningar på Malmö universitet. Jubileumsstiftelsen offentliggörs vid ett frukostmöte den 30 augusti där media välkomnas att delta.

Malmö stads kommunfullmäktige och Region Skånes regionfullmäktige har beslutat att gå in med 750 000 kronor vardera i den nya jubileumsstiftelsen som kommer att förvaltas av Malmö universitet där universitetsstyrelsen är ansvarig. Stiftelsens ändamål är att främja utbildning, forskning och samverkan vid Malmö universitet samt sprida forskningsresultat.

– Det här är ett välkommet och bra verktyg som kan stärka vår verksamhet. Nu kan vi också ta emot fler viktiga jubileumsdonationer både under vår jubileumskampanj och framåt, och därmed göra strategiskt viktiga satsningar. Vi hoppas att fler vill stödja oss via jubileumsstiftelsen så att den växer och skapar möjligheter för framtiden, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

– Genom att inrätta denna jubileumsstiftelse stöttar vi utbildning och forskning lokalt för att långsiktigt möta de utmaningar som vår stad, region och samhället i stort står inför, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

  För att tacka för stiftelsebildningen bjuder rektor Kerstin Tham in till en frukost den 30 augusti. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne deltar.

  Media välkomnas att delta vid frukosten. Vid intresse, kontakta marc.malmqvist@mau.se för att säkerställa plats och eventuell intervju med rektor Kerstin Tham.

  Tid: den 30 augusti klockan 9:00-10:00. Det finns utrymme för intervjuer under mötets sista 15 minuter.
  Plats: Nereus, våning 3, Matrosgatan 1.

  ————————————————————————-

  Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

  Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

  Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

  Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

  Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

  Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

  Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

  Presskontakt:
  Marc Malmqvist
  Epost:
  marc.malmqvist@mau.se