Suzanne Osten är en av Sveriges främsta teaterregissörer och hon har arbetat vid Stockholms stadsteater sedan början av 1970-talet. Störningar av bland andra kulturella föreställningar om kvinnor och män löper som en röd tråd genom Ostens regiarbete. Avhandlingen analyserar några regigrepp som Osten har använt i detta syfte, både i repetitionsarbetet med skådespelarna och i den färdiga uppsättningen.

Osten öppnar upp teaterns arbetsprocesser och gestaltningar för en lek med omgivande sociala och kulturella uppfattningar. Samtidigt arbetar hon med regigrepp som stör dessa uppfattningar; Osten kritiserar och ifrågasätter invanda föreställningar om hur människor förväntas leva sina liv som kvinnor och män. Detta diskuterar avhandlingen främst genom att lyfta fram regissörens arbete med skådespelarnas gestaltningar. Hur arbetar Osten med skådespelarna? Vad innebär det för dessa att gestalta kvinnliga och manliga roller? Vad är publiken van vid att se på teaterscenen? I långa arbetsprocesser och med utgångspunkt i skådespelarkroppens uttryck arbetar Osten fram alternativa erfarenheter och gestaltningar i ett nära samarbete med skådespelarna

Avhandlingen inleds med en kort biografi samt en inblick i Ostens tidiga arbetsmetoder som regissör i den fria teatergruppen Fickteatern. Därefter bidrar exempelanalyserna med fördjupade diskussioner om specifika regigrepp i Ostens politiska regiarbete.

Christina Svens är uppvuxen i Vasa, Finland.

Christina Svens nås på:
Tel: 090-786 96 79
E-post: Christina.Svens@littvet.umu.se

Måndagen den 11 februari försvarar Christina Svens, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln:Regi med feministiska förtecken: Suzanne Osten på teatern.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, hörsal G. Fakultetsopponent är docent Tiina Rosenberg, Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23