Vetenskapsrådet vill dels att de filosofisk-etiska perspektiven ska belysas djupare, dels att hänsyn ska tas till pågående lagstiftningsarbete som har betydelse för stamcellsforskningen. Det gäller bland annat det aktuella lagförslaget om biobanker som kom i slutet av förra veckan.

Vetenskapsrådet räknar med att kunna ta beslut om riktlinjer för stamcellsforskning senare under hösten. (Preliminärt skulle beslut ha tagits den 3 oktober).

På www.vr.se/medicin/riktlinjer.htm finns bakgrund och sammanfattning av förslaget till riktlinjerna.

För kommentarer:

Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet
08-546 442 74 / 070-629 64 70
Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se

Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet
08-546 44 185
046-222 98 39 / 0708-22 98 39
Par.Omling@vr.se

Presskontakt:

Sofia Gunther

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare