Antalet hedersdoktorer i år är 14. Bland dem är industrimannen Christer Fåhreus, känd innovatör och industriman, som med sina 36 år är den yngste hedersdoktorn genom tiderna vid Lunds universitet. Han kommer att kreeras till hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högkola. Bland medicinska fakultetens hedersdoktorer finns bl.a. Bengt Lindqvist, tidigare socialminister i en socialdemokratisk regering och numera FN-rapportör. F d länsrådet Lennart Linder-Aronson, Malmö, blir hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Generalkonsul Ingmar Karlsson, Istanbul, är av Teologiska fakultetens hedersdoktorer. Den enda kvinnan bland årets hedersdoktorer är historikern Natalie Zemon Davis, Toronto, vid Humanistiska fakulteten. Samhällsvetarna har en hedersdoktor: Knut Wicksell-kännaren Hitoshi Hashimoto från Japan.

Några jubeldoktorer kommer inte att kreeras i år – beroende på att år 1952 var det ingen doktorspromotion i Lund.

Två äkta par finns bland promovendi: makarna Therése Hinman Persson och Mattias Persson promoveras till filosofie magistrar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Elisabeth Epstein Lindqvist och Per Lindqvist blir båda medicine doktorer.

Det kommer att skjutas 51 salutskott under promotionsakten i Domkyrkan. Antalet kransflickor i är 17 – de kommer traditionsenligt att färdas med häst och vagn runt i staden.

Solveig Ståhl, 046/222 70 16 Solveig.Stahl@info.lu.se