Carl G Thunman visar i sin forskning att relationer mellan banker och företagskunder är långsiktiga och i vissa fall mer än hundra år gamla. Genom en stor mängd data insamlad från svenska bankers företagskunder visas hur framför allt det sociala umgänget mellan individer, påverkar kunskapsrelationen mellan bank och företag, som i sin tur är relaterat till företagens prismedvetenhet. Även ägarrelationer mellan bank och företag inverkar på hur priset uppfattas.

Föreläsningen hade underrubriken ”Att gå till banken är inte längre som på farfars tid” och docent Thunman beskrev de förändringar i bankers omgivning som har skett och som i hög grad påverkar vad som händer i branschen. Viktiga inslag är utvecklingen inom IT med internetbank, ökad konkurrens och skärpta kundkrav. Relationsmarknadsföring blir allt viktigare på de finansiella marknaderna.

Carl G Thunman är nyutnämnd docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Enligt högskolans regler ska nyblivna docenter presentera sin forskning i en så kallad docentföreläsning. Carl G Thunmans docentföreläsning var den första inom Fakulteten för Humaniora, Samhälls- och Vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. Sedan tidigare har ett antal forskare utnämnts till docenter inom naturvetenskap och teknik.

Läs mer om Carl G Thunmans publikationer:
http://www.eki.mdh.se/personal/ctn/

För mer information kontakta Carl G Thunman, docent i företagsekonomi, tel 021-10 13 68, 0703-55 99 54.