Sedan årsskiftet ingår Högskolan i Skövde i Europa-universitetet INGENIUM tillsammans med nio andra lärosäten, samtliga från olika länder inom EU. Under högtidliga former hölls förra veckan den officiella starten i Oviedo, Spanien. Högskolan representerades av vicerektor för internationalisering Mikael Ejdebäck och en delegation på fem personer.

Första dagen hölls ett högtidligt öppnande med tal av Asturien-regionens president, Adrián Barbón, universitetet i Oviedos rektor Ignacio Villaverde och representanter från de övriga nio lärosätena. Sedan följde presentationer av de tio lärosätenas verksamhet och hur de organiserat sig för samarbetet inom INGENIUM.

– Det känns jättekul men också utmanande. Nu är det dags att gå från ord till handling. Under de kommande fyra åren ska vi nu tillsammans skapa en modell för vårt internationella samarbete. För Högskolan i Skövde innebär alliansen att vi får nya möjligheter att positionera både vår utbildning och vår forskning på en internationell arena, säger Mikael Ejdebäck, vicerektor för internaionalisering på Högskolan i Skövde och projektledare för INGENUM, som var på plats i Oviedo.

Med fokus på samverkan

INGENIUM finansernas av EU-kommissionens europauniversitetsprogram och syftar till att utveckla samarbetet mellan lärosätena men också med det omgivande samhället.

Bland annat ska INGENIUM ta fram gemensamma utbildningar på olika nivåer, och det ska bli enklare för studenter och medarbetare att studera och arbeta vid något av de andra lärosätena. Alliansen ska även bli ett internationellt riktmärke för hållbar utveckling, innovation, kritiskt tänkande samt högkvalitativ forskning.

”Ingen slump att det blev vi 10”

Nu har det stora arbetet med att utveckla ett ”supercampus” som omfattar närmare 172 000 studenter och 12 380 medarbetare. De lärosäten som ingår i den gränsöverskridande alliansen är: Karlsruhe University of Applied Sciences (Tyskland), Medical University Sofia (Bulgarien), University of Oviedo (Spanien), South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Finland), University of Rouen-Normandy (Frankrike), University of Crete (Grekland), Munster Technological University (Irland), University G. d’Annunzio Chieti – Pescara (Italien), Gheorghe Asachi Technical University Of Iasi, (Rumänien) samt Högskolan i Skövde (Sverige).

– Det är ingen slump att det blev vi 10. Vi har liknande förutsättningar med geografiskt läge och storlek, och som institutioner för högre utbildning brottas vi med samma utmaningar. Dessa gemensamma utmaningar kommer bearbetas i projektets 10 olika arbetspaket, säger Mikael Ejdebäck.

Andra dagen höll således ledarna för respektive arbetspaket presentationer av hur de tänkt arbeta i arbetsgrupperna med fokus på första året. Högskolan i Skövde leder arbetspaketet om hållbar utveckling och för presentationen stod innovationsrådgivaren Christine Mulder. Under mötet hölls också spontana diskussioner mellan arbetspaketen. Kommande halvår kommer arbetspaketen att starta upp sitt arbete successivt.

Totalt finansierar EU-kommissionen INGENIUM med 14,5 miljoner euro under fyra år.

Kontakt

Mikael Ejdebäck, vicerektor för internationalisering
mikael.ejdeback@his.se, 0500-448610

Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag.

Presskontakt:

Cecilia Renström

Telefon:

0500-44 80 31

Mobil: