Varje år genomförs fler än 10 000 höftledsbyten i Sverige. Det är ett exempel på den moderna medicinens möjligheter att ersätta kroppsdelar med konstgjorda alternativ. Ett annat är tandimplantat av titan, en metall som har en nästan magisk förmåga att växa fast i käkbenet. I framtiden hägrar naturliga ersättningsorgan som skulle kunna odlas från stamceller. Det här spännande området stod i fokus vid Forskningens Dag i oktober 2001.

Innehållet:

”Embryonala stamceller, vad är det och vad kan de användas till?” — Docent Leif Carlsson, mikrobiologi, berättar om vad som redan har gjorts och vad som skulle kunna göras på detta högaktuella forskningsfält.

”Att byta leder” — Professor Olle Svensson och docent Kjell G Nilsson, ortopedi, informerar om hur ett ledbyte går till och vad som krävs för att det ska lyckas.

”Konstgjorda blodkärl” — Docent Conny Arnerlöv, kirurgi, beskriver två slags ingrepp för att ersätta en del av stora kroppspulsådern vid livshotande bråck och berättar hur man med en kroppsegen ven kan återställa blodcirkulationen vid blodkärlsförträngning i benet.

”När inte egna tänder biter bäst” — OD Elisabeth Nyström, käkkirurgi, och professor Ulf Lerner, oral cellbiologi, förklarar hur och varför titanfästen för ersättningständer kan växa fast i käkbenet.

”Att återställa ett ansikte” — Medicine hedersdoktorn Antti Hulterström, tandtekniker och anaplastiker, beskriver sitt arbete med att modellera fram och fästa konstgjorda öron och andra ansiktsdelar.

Syftet med Forskningens Dag är att aktiva umeforskare ska presentera sina resultat och idéer för allmänheten under ett gemensamt tema. Arrangemanget har blivit en publikframgång. Temat första året var ”Fett — på gott och ont”, om hur vår ämnesomsättning fungerar när det gäller fett och om sjukdomar som är relaterade till kosten. Det andra året var temat ”Socker — upp och ner” (1999), dvs. diabetes. Forskningens dag 2000, ”Bot för barnlöshet”, blev den första som också kom ut i bokform. Den tryckta upplagan av den boken har tagit slut, men den kan hämtas som pdf-dokument från
http://www.umu.se/medodont/forskning/forskningens_dag.html

I höst, lördag den 26 oktober, anordnas den femte Forskningens Dag, då med temat ”Ihärdiga infektioner”. Även den kommer att redovisas i bokform.

Arrangörer för Forskningens Dag är Medicinsk-odontologiska fakultetens informationskommitté. Redaktör: Hans Fällman, informatör vid Medicinsk-odontologiska fakulteten — 090-786 64 65, epost: hans.fallman@adm.umu.se

Fler exemplar av boken kan beställas kostnadsfritt från:
Kansliet för medicin och odontologi
Umeå universitet
901 87 UMEÅ

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23