Den 24 maj är det 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades igenom. Det firar Riksbankens Jubileumsfond (RJ) med att skänka antologin Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige till Sveriges lärare och skolbibliotek.

Var tid efterfrågar sin speciella minnesproduktion som svarar mot de olösta problem som samhället just då brottas med. Hundraårsjubileet av den allmänna rösträttens införande firas i en tid då det världspolitiska läget är instabilt, internationella samarbetsorgan prövas och demokratins principer ifrågasätts av olika extrema politiska och religiösa rörelser. Minnet av den kamp som en gång fördes för rätten att rösta förefaller stundtals kort och den snart sekelgamla svenska demokratin har fortfarande brister eller ”underskott”.

Mot denna bakgrund har mediehistorikern Ulrika Holgersson och statsvetaren Lena Wängnerud sammanställt en antologi med syftet att både vara folkbildande och fördjupande. Det är viktig kunskap som ryms i denna bok, kunskap som RJ vill att fler ska få ta del av. Därför har Jubileumsfonden inte bara låtit boken vara öppet tillgänglig och gratis nedladdningsbar, utan vi har också bestämt oss för att skicka ut boken till landets alla skolbibliotek, och erbjuda alla lärare i de aktuella ämnena att beställa egna exemplar. 

– Vi hoppas att detta inte bara ska öka kunskapen om historien, utan också fördjupa kännedomen om vår egen tid och ge bättre möjligheter att spana in i framtiden, säger Marika Hedin, vd vid Riksbankens Jubileumsfond.

Boken går att ladda ner från rj.se: Rösträttens århundrade

Lärare kan beställa ett eget exemplar av pappersboken här: rostratt@makadambok.se

Här kan du fira 100-årsjubileet av kvinnors rösträtt: https://demokrati100.se/sa-firas-rostrattens-100-arsdag/


Ur innehåll

Förord 9

Svensk tidslinje: Rösträttens århundrade viktiga årtal12

Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud: Kampen, utvecklingen och fortsättningen för demokratin. En inledning17

I. KAMPEN

Christina Florin: Visioner, rörelser och rösträtt. En resa i tiden29

Magnus Olofsson: Frihet med förhinder. Demonstrationer i Sverige 1849–192165

Maria Carlgren & Linda Fagerström: Rösträttens garderob. Kvinnor, kropp, kläder85

Ulrika Holgersson: Från tågresor till sociala medier. Rösträttens mediehistoria103

Åsa Karlsson Sjögren & Peter Lindström: Från väljare till valbara. Kvinnor och lokalpolitik ur ett långt tidsperspektiv129

Lars Berggren & Kjell Östberg: Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 1918–19153

Ulla Manns: Minnet av kvinnors rösträtt. Jubileer och aktivister formar historien179

II. UTVECKLINGEN

Lena Wängnerud: Att gå och rösta. Valdeltagande och social representation efter rösträttens införande197

Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall: Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921219

Emma Severinsson: Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse241

Camilla Norrbin: I politikens innersta rum. De första kvinnorna i riksdagen261

Kirsti Niskanen: Gästspel i politikens hjärta. Karin Kocks ministertid 1947–49277

Josefin Rönnbäck: Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation. Kvinnors strategier i den andra demokratiseringsprocessen285

Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall: Vägen till varannan damernas. Grindvakter, kvotering och representation305

Nicklas Håkansson, Bengt Johansson & Orla Vigsø: Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer327

III. FRAMTIDEN

Helena Stensöta & Lena Wängnerud: Kvinnor, män och makt. Politikens innehåll och positioner349

Marie Demker & Henrik Ekengren Oscarsson: Nya, gamla och nygamla skiljelinjer. Partisystem och samhällskontrakt då och nu369

Jonas Tallberg & Göran von Sydow: EU-medlemskapet och EU:s framtid. En ytterligare arena för demokratin387

Staffan I. Lindberg & Jan Teorell: Demokratins utveckling i världen. Tendenser under och efter rösträttens århundrade415

Internationell tidslinje: Årtal för införande av allmän rösträtt438

Kvinnlig rösträtt – den första motionen och riksdagsdebatten440

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.