Världens befolkning blir allt äldre och att kunna öka livskvaliteten hos en åldrande befolkning har därför blivit allt viktigare. Kunskapen om hur känselsinnet påverkas med åldern är relativt begränsad idag. En tvärvetenskaplig forskargrupp från RISE Research Institutes of Sweden och L’Oréal Research and Innovation har därför utvecklat en särskild metod för utvärdering och förståelse för reducerad känselförmåga hos äldre.

En orsak till försämrad livskvalitet när vi blir äldre är att våra sinnen blir progressivt nedsatta. Vi är väl medvetna om vad som leder till försämrad syn och hörsel, och hur vi kan vi kompensera sådan nedsättning med hjälp av till exempel glasögon och hörselapparater. Mindre är känt om hur känselsinnet påverkas med åldern, och inte minst, hur man undersöker det eller hur man kan förbättra känselförmågan. En tvärvetenskaplig forskargrupp från RISE Research Institutes of Sweden och L’Oréal Research and Innovation har därför utvecklat en ny metod för att utvärdera känselförmågan hos individer.

Metoden tillämpades på en grupp unga och äldre deltagare och resultaten visar entydigt att förmågan att känna små skillnader minskar med åldern. Genom att tillämpa denna ”psykofysiska” metod, tillsammans med fysiska mätningar av ett antal egenskaper i huden hos de två grupperna, kunde teamet identifiera mekanismerna bakomförsämringen av känselförmågan och de kunde relatera den till ett minskat antal känselreceptorer i huden.Även om hudens mekaniska egenskaper förändras drastiskt med åldern, är detta inte den primära orsaken till minskad känslighet. Användandet av specifika kosmetiska produkter kan leda till en betydande, om än tillfällig, återställning av känselförmågan hos äldre.

Inom RISE finns en bred forskningsverksamhet inom så kallad ”Perception Delivery.”Forskningen handlar både om att förstå mekanismerna som styr taktil perception och att tillämpa denna kunskap för att kunna kontrollera och kommunicera en taktil identitet hos ett material eller en produkt.

Studien publiceras i den prestigefyllda tidskriften Scientific Reports med titeln Mechanisms of tactile sensory deterioration amongst the elderly. http://www.nature.com/articles/s41598-018-23688-6

För mer information om studien, kontakta:

Prof. Mark Rutland, RISE, mark.rutland@ri.se, +46 768 64 00 81

Lisa Skedung, RISE, lisa.skedung@ri.se, +46 706 19 60 16

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Presskontakt:
Alice Brax
Telefon:
010-516 69 88
Epost:
alice.brax@ri.se
Presskontakt:
Magnus Rysjö
Telefon:
010-516 69 46
Epost:
magnus.rysjo@ri.se
Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se