Robin Teigland är en respekterad forskare och en eftertraktad föreläsare både i Sverige och internationellt. Hon har bidragit med spännande forskning inom sociologiska nätverk i arbetslivet och deras inflytande på företags organisation, strategi och resultat. Hennes forskning inom virtuella världar som Second Life och Entropia har visat hennes nytänkande och bidragit till att utveckla och fördjupa hennes forskningsområde.

Motiveringen för årets vinnare lyder, ”för hennes omfattande och nyskapande studier av kunskapsgenererande nätverk inom och mellan företag och regioner.”

– Jag är fantastiskt glad för att tilldelas Partnerprogrammets Forskarpris! Jag vill tacka alla Handelshögskolans Partnerföretag och Handelshögskolan för den mycket hedrande utmärkelsen. Det känns stort att få ett sådant erkännande för min forskning inom sociala nätverk och, kanske ännu viktigare, mycket roligt att se att det finns ett växande intresse för detta spännande forskningsområde, säger Robin Teigland.

Partnerprogrammets Forskarpris instiftades 2003 för att ytterligare främja forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Priset tilldelas en ung lovande forskare som antingen är allmänt framgångsrik på sitt område eller som har producerat ett arbete som bidragit till kunskapsutvecklingen inom sin disciplin.

Här kan du läsa mer om Robin Teiglands forskning: http://www.slideshare.net/eteigland/sse-researcher-of-the-year-talk-nov08-presentation och www.knowledgenetworking.org

Handelshögskolans i Stockholm Partnerprogram grundades 1994 och består av ett exklusivt nätverk av 117 ledande företag som årligen bidrar med drygt 30 MSEK för att stödja utvecklingen av Handelshögskolans forskning. Sedan starten 1994 har Partnerföretagen sammanlagt bidragit med närmare 400 MSEK till Handelshögskolan. Partnerföretagen är idag Handelshögskolans tredje största finansiär.

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är den mest framstående handelshögskolan i norra Europa. Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan förädlat talanger för ledande befattningar inom näringslivet och den offentliga sektorn. Handelshögskolan har en stark internationell position och erbjuder ett antal utbildningsprogram, som återkommande rankas bland topp tio i Europa. Handelshögskolan samarbetar med multinationella organisationer och ledande lärosäten världen över, vilket skapar en global lärandemiljö och möjligheten för våra studenter att delta i utbytesprogram vid något av de många partneruniversiteten. Handelshögskolan bedriver världsledande forskning inom områden som nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och marknadsföring. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass.

För ytterligare information, kontakta:
Robin Teigland, docent vid HHS
Tel. 08-736 96 33
E-post: robin.teigland@hhs.se

Lars Bergman, rektor vid HHS
Tel. 08-736 90 12
E-post: lars.bergman@hhs.se

Tine Frivik, Executive Director, Corporate and Donor Relations
Tel. 08-736 90 72
E-post: tine.frivik@hhs.se