I sin doktorsavhandling beskriver Pär Wiberg hur vattnet egentligen rör sig i virket under varmluftstorkning. Genom användning av universitetets röntgenutrustning och program för digital bildbehandling har han funnit att de teoretiska sambanden av fukttransport i trä man använder sig av idag inte stämmer.

– Dagens torkscheman är egentligen blinda. De ”ser” inte vad som händer i torken. De bör skrotas och ge plats för nya reglersystem som tar hänsyn till hur virket ”mår”. Mina resultat visar på stora möjligheter på att snabba upp torkningsprocessen och samtidigt förbättra den, säger Pär som arbetat med sin doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå.

Pär Wiberg är uppvuxen i Docksta, men bor numera i Skellefteå. Han har tidigare bott i bl.a. Småland och Österrike. Han har även haft förmånen att jobba internationellt, dels med presentationer på internationella konferenser och dels i direkt samarbete med ett institut på Nya Zeeland, under sin tid på forskarutbildningen.

Upplysningar: Pär Wiberg, tel: 0910-585970 (per.wiberg@tt.luth.se), sekr Kersti Bergkvist, tel 0910-58 53 34 (kersti.bergkvist@tt.luth.se) eller informatör Linda Bengtsson tel, 0920-917 61 (linda.bengtsson@adm.luth.se)

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: