Prismotiveringen:
Rosénpriset för år 2000 tilldelas professor emeritus Staffan Ulfstrand för hans vilja och förmåga att förvandla egna och andras forskningsresultat till högintressant och lättläst litteratur och att på ett personligt och vinnande sätt kommunicera om forskning i föreläsningsform, i teaterform och i etermedia.

Rosénpriset instiftades 1980 till minne av Forskningsrådsnämndens förste ordförande Nils G Rosén, för att premiera populärvetenskapliga insatser. Priset delas ut för 21a gången, nu av Vetenskapsrådet. Bland tidigare pristagare kan nämnas t ex journalisten Inger Atterstam, författaren och docenten Peter Nilson och professor Karin Johannisson. Förra året fick redaktör Bo G Erikson priset. Den fullständiga listan finns på www.vr.se. I kommittén för priset i år:
 Professor Carl-Olof Jacobson, ordförande
 Författaren Stefan Casta, repr Minerva, Författarförbundets fackbokssektion
 Astronomen Marie Rådbo, tidigare Rosénpristagare
 Med stud Fredrik Söderlund, repr Unga Forskare

För mer information kontakta:
Kajsa Eriksson, Presschef Ann Liis Hanslep, kommitténs sekreterare
Kajsa.Eriksson@vr.se annliis.hanslep@vr.se
08-546 44 216/0733-666 216 08-546 44 157

Presskontakt:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare