Kroppsstorleken hos trollsländor varierar över jordklotet. Insekterna är större i de tempererade områdena än i tropikerna, något som beror på både temperatur och förekomsten av rovdjur, enligt en ny studie från Lunds universitet.

I en global jämförelse av olika arter hos denna gamla insektsgrupp har forskarna studerat hur kroppsstorlek varierar geografiskt och mellan olika arter. De har jämfört insekternas storlek i de varmare tropikerna och de kallare tempererade områdena för att förstå varför det finns en geografisk variation. Detta gjordes genom att undersöka storleksdata och fossildata från olika arter trollsländor och flicksländor (en underordning av trollsländor).

– För 200 miljoner år sedan var dessa insekter större i tropikerna än i tempererade områden. Men trenden har sedan vänt och nu är det tvärtom större arter på våra nordligare breddgrader. Vi tror att detta beror på uppkomsten och evolutionen av fåglarna, säger Erik Svensson, biolog vid Lunds universitet.

Forskarna menar att när fåglarna började utvecklas för ungefär 150 miljoner år sedan fångade de mer och mer flick- och trollsländor i tropikerna. Något som drev de större insekterna norrut mot kallare områden på högre breddgrader. Detta gav upphov till den globala variationen i kroppsstorlek som vi ser idag, där de större arterna lever på nordliga breddgrader. Utöver att det finns fler fåglar i tropikerna leder även högre temperatur till mindre kroppsstorlek hos insekterna.

– Vi upptäckte att den regionala artrikedomen hos fåglar betyder mer än de regionala temperaturerna, när vi jämförde dessa insekters varierande kroppsstorlek över jordklotet. Arter är generellt sett mindre i varmare klimat. Men sambandet mellan storlek och vilka breddgrader arter lever på har ändrats sedan fåglarna började utvecklas, säger Erik Svensson.

Eftersom fåglar fångar och äter flick- och trollsländor – och eftersom det är lättare för rovdjur att fånga större byten, klarar sig mindre arter bättre trots att rovdjuren är många. Kunskap om var och varför olika arter med olika kroppsstorlek förekommer på jorden är viktigt för att förstå risken för att arter med olika egenskaper riskerar att dö ut. Idag vet vi att stora arter ofta har en större risk att dö ut än små arter. Då är det också viktigt att känna till hur temperatur och risken att bli uppäten förklarar den globala variationen i kroppsstorlek mellan arter.

– Idag är det stort fokus på klimatfrågan och betydelsen av temperatur för arters risk att dö ut. Men våra resultat visar att även förekomsten av rovdjur och kroppsstorlek är viktiga faktorer för att förstå den lokala, regionala och globala artsammansättningen hos denna viktiga insektsgrupp, säger Erik Svensson.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Biogeography ”Out of the tropics: Macroevolutionary size trends in an old insect order are shaped by temperature and predators”.

 

För mer information, kontakta:Erik Svensson

Biologiska institutionen, Lunds universitet
+46 46 222 38 19

erik.svensson@biol.lu.se

Anders Örtegren

Presskontakt

anders.ortegren@biol.lu.se

046 222 92 22