I en ny FOI-rapport bedöms Rysslands militära förmåga konsolideras fram till 2029, vilket ger konsekvenser för internationell säkerhet.

— Under det gångna decenniet har Ryssland täppt till det gap som funnits mellan landets säkerhetspolitiska ambitioner och dess militära förmåga, säger Fredrik Westerlund, forskningsledare och redaktör för rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2019. Andra stater, inte minst i Europa, behöver ta hänsyn till att Rysslands militära maktinstrument fortsätter stödja de säkerhetspolitiska ambitionerna fram till 2029.

Rapporten analyserar de Väpnade styrkorna och Rysslands militära handlingsfrihet samt de politiska och ekonomiska faktorer som påverkar den militära förmågeutvecklingen i ett tioårsperspektiv. Under den kommande tioårsperioden kommer förmågan att inleda regionala krig mot en jämbördig motståndare att stärkas. Dessutom fortsätter strategisk avskräckning främst med kärnvapenstyrkor att vara prioriterat av de Väpnade styrkorna.

— Nuvarande trend inom rysk säkerhetspolitik tyder på att den auktoritära politiken i Ryssland och den anti-västliga politiken kommer att fortsätta. Vi står inför en långvarig konfrontation mellan Ryssland och Väst, säger Gudrun Persson, projektledare och medförfattare.

— Rysslands främsta säkerhetspolitiska mål förblir att bli erkänd som en stormakt i världen och att etablera en egen intressesfär i sitt närområde. För närvarande finns inga tecken på en omedelbar förändring i rysk säkerhetspolitik, men i ett tioårsperspektiv kan förändringen komma plötsligt. Det viktiga här är att det inte kommer att finnas några tydliga tecken i förväg, noterar Gudrun Persson.

En viktig slutsats i rapporten är att nu konsoliderar Ryssland sin militära förmåga. En ytterligare ökning av förmågan är bara möjlig om den politiska ledningen ännu en gång prioriterar höjda militärutgifter, fler beställningar av försvarsmateriel och ännu fler övningar.

Detta är den nionde utgåvan av rapporten om rysk militär förmåga. FOI publicerade den första rapporten 1999.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, MSB och regeringskansliet. Vi har även många uppdrag för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Presskontakt:
Maria Hugosson Bygge
Telefon:
073 3713838
Mobil:
08 5550 3155
Epost:
maria.hugosson@foi.se
Presskontakt:
Albert Hager Bernats
Telefon:
0708 586 657
Mobil:
08 555 032 19
Epost:
albert.hager.bernats@foi.se