Rytm som betydelsefull faktor inom musik och diktning Àr relativt vÀl
vetenskapligt dokumenterad. Inom skulptur och arkitektur dÀremot Àr rytm
ett tÀmligen outforskat omrÄde, kanske beroende pÄ Àmnets komplexa
karaktÀr, och inom den visuella konsten fÄr man kunskap om rytmens
betydelse frÀmst genom att studera enskilda konstnÀrer och arkitekter.

Mot den bakgrunden vÀxte avhandlingsarbetet, Rytmens estetik, fram, en
undersökning av den visuellt och kroppsligt upplevda rytmen. Att kunna
gestalta, men ocksÄ att pÄ ett klart och tydligt sÀtt kunna tala om
gestaltandet Àr viktiga komponenter i en konstnÀrlig teoribildning. De
ligger till grund för utvecklandet av det egna konstnÀrliga sprÄket.

Ett syfte med undersökningen har varit att studera designprocessen dÀr
vÀgen fram till formen snarare Àn formen sjÀlv varit det centrala. I
uppsatsen studeras grundlÀggande rytmbegrepp sÄsom betoning, pausering, kontrast och upprepning. Dessa begrepp, som har sin grund i antikens poetik och retorik, har visat sig vara goda redskap ocksÄ nÀr det gÀller att tala om och att analysera rytm inom arkitektur och skulptur. De Àr tydliga och effektiva och Lena Hopsch har i sin undersökning ÄskÄdliggjort vart och ett av dem enskilt för att visa deras sÀrart men ocksÄ pÄvisat hur de samverkar i ett flöde och sÄlunda Ästadkommer rytm.

I det laborativa arbete som Lena Hopsch, i egenskap av skulptör, har
utfört tillsammans med en lindansare och en koreograf har steget, fotens
kontakt med golvet och kroppens rörelse i rummet varit en viktig
utgÄngspunkt.

För mer information kontakta:
Lena Hopsch, tel 031-772 23 61,
hopsch@arch.chalmers.se