Hur ska man förstå de ryska trollfabrikernas politiska lögner och systematiska arbete med desinformationsspridning? Den frågan ska Anna-Karin Selberg fördjupa sig i genom att använda Hannah Arendts teori om den moderna politiska lögnen under ett kommande forskningsprojekt, finansierat av Östersjöstiftelsen.

− Det sägs ofta att vi lever i en tid av post-sanning, alltså att sanning och fakta inte längre skulle vara relevant i politiska sammanhang. I detta har vi trollfabriker som systematiskt och mycket välorganiserat arbetar med att sprida felaktiga information för att skapa splittring. Det handlar inte bara om att skapa osäkerhet, utan att förändra verkligheten – att skapa “fakta”, säger Anna-Karin Selberg, doktor i filosofi vid Södertörns högskola.

Rysk trollfabrik som exempel

Med den ryska trollfabriken The Internet Research Agency (IRA) som exempel ska Anna-Karin Selberg undersöka hur deras version av den politiska lögnen kan förstås och begreppsliggöras. Hennes material kommer från tidigare vetenskapliga studier på IRA och andra liknande organisationer som via sociala medier arbetar för att sprida propaganda och desinformation.

Hannah Arendt skrev sina första texter om vad hon senare kom att kalla modern politiska lögn redan 1945, då för att beskriva fascisternas metoder för att “ljuga fram” sanningen. Något hon såg som en nyckel i hur ett totalitärt samhälle etableras. Det som kännetecknar den typen av lögn idag är enligt Anna-Karin Selberg användningen av media, masskommunikation och PR, med syftet att göra om fiktion och rena lögner till verklighet.

− Det finns en uppfattning om att trollfabrikerna vill hjälpa en viss sida, att de i USA tex har stöttat Trump. Men det handlar snarare om att sprida en bild av att USA är djupt splittrat, mer än vad det i själva verket är. Det handlar om att spela ut parter mot varandra, säger Anna-Karin Selberg, i syfte att bekräfta och legitimera de narrativ man samtidigt sprider.

Bidra till växande forskningsfält

Förhoppningen är att kunna utveckla teorierna kring modern, politisk lögn med IRA som exempel. På så sätt hoppas Anna-Karin Selberg kunna bidra till det växande forskningsfältet som studerar ”post-sanningspolitik” i relation till underminerandet av demokratiska institutioner.

Östersjöstiftelsen beviljar 100 miljoner i projektstöd

Östersjöstiftelsens styrelse fattade tidigare i höst beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning av anslag till forskningsprojekt. Totalt är det 17 projekt som får dela på 100 miljoner kronor.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Sophia Nilsson
forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se
072-210 14 53