Under högsäsong femdubblas antalet invånare i Sälen. Det påverkar miljön, det lokala samhället och skapar stora transportutmaningar. I ett forskningsprojekt har forskare tagit hjälp av lokalinvånare, turister och företag i Sälen för att hitta hållbara lösningar.

– Vi vill utveckla turismen på ett hållbart sätt. Tanken är inte att hindra turismen, utan att hitta en balanserad turismutveckling med hänsyn till destinationens behov men även samhället, säger Beatrice Waleghwa som doktorerar inom turismvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Hållbarhet i en landsbygd och turistdestination som Sälen är särskilt viktigt på grund av det rika men samtidigt ömtåliga ekosystemet. En utveckling av destinationen som inte inbegriper hållbarhet kan hota ekosystemens själva existens. Samtidigt spelar turismen en viktig roll för invånarna och Sälen-Malungs ekonomiska utveckling.

– Utmaningen är att turism å ena sidan medför stora ekonomiska och samhälleliga fördelar. Men som å andra sidan medfört transportutmaningar, där invånarantalet ökar från 10 000 till 50 000 under vissa veckor under året, säger Beatrice Waleghwa.

Kommunen, företag och myndigheter behöver samarbeta

I ett forskningsprojekt samarbetar Högskolan Dalarna med Destination Sälenfjällen som innefattar 140 företag, Malung-Sälens kommun och Trafikverket. Visionen för projektet är att utveckla hållbar turism i Sälen. Det innebär en utveckling som inte bara ser till turistindustrins behov, utan även tar hänsyn till landsbygdens och invånarnas behov.

För att hitta hållbara lösningar krävs det att man studerar vilka behov och problem som finns för de som vistas i Sälen, för både lokalinvånare, företag och turister. I projektet har besökare i Sälen till exempel fått svara på frågor om vilka transportmedel de hade använt under sin vistelse och markerat på en karta var de upplevde behov för transportförbättringar.

– Genom att studera svaren och befintliga data kan vi se vilka transportbehoven är och var. Till exempel om det handlar om fler vägar inom eller till Sälen och var det behövs fler bussförbindelser eller parkeringsmöjligheter, säger Beatrice Waleghwa.

I en föreläsning som sänds i Kunskapskanalen den 13 september berättar Beatrice mer om projektet och forskning inom hållbar turism i landsbygdsområden. Föreläsningen finns också på UR Play.

Hållbar turism i Sälen, på UR-Play.se

Kontakt

Beatrice Waleghwa, doktorand i turismvetenskap vid Högskolan Dalarna
E-post: bwg@du.se
Telefon: 023-77 84 93