Forskare har kartlagt ett sabeltandat kattdjurs DNA och drar slutsatser om ett socialt intelligent flockdjur som jagade i grupp genom att trötta ut bytet över långa distanser. Trots stora likheter var den en mycket avlägsen släkting till dagens kattdjur.

De sabeltandade kattdjuren dog ut under den senaste istiden, för ca 10 000 år sedan. Fossil har hittats på alla kontinenter utom Australien och Antarktis. Forskare vid Köpenhamns universitet har nu tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm kartlagt hela arvsmassan hos ett sådant fossil som hittats i Kanada, med en ålder på mer än 47 000 år.

Genom att jämföra dess DNA med nu levande kattdjur, i ett samarbete mellan medicinsk och genetisk expertis, kunde forskarna dra flera slutsatser om vad som var karaktäristiskt för det sabeltandade kattdjuret Homotherium.

Anpassad för uthållighet

Forskarna kom fram till att det sabeltandade kattdjuret varit ett vanligt djur som fanns i stora antal under ca 40 miljoner år. De hade utmärkt syn på dagtid, hade komplexa sociala beteenden och levde i flock.

Genetiska anpassningar tyder på tät benvävnad och välutvecklade system för blodcirkulation och syreupptagningsförmåga, vilket gjorde dem mycket väl lämpade för uthållig långdistanslöpning.

– Resultaten tyder på att dessa sabeltandade kattdjur jagade i flock under dagtid och att de hade en strategi som gick ut på att trötta ut sina byten, säger professor Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet som sekvenserat arvsmassan hos några av kattdjuren i studien.

Avlägsna släktingar

Det som också överraskade forskarna var det avlägsna släktskapet med dagens kattdjur. För att hitta en gemensam förfader mellan dagens kattdjur och sabeltandade kattdjur behövde forskarna gå tillbaka minst 22,5 miljoner år. De är alltså mycket avlägsna släktingar. Som jämförelse hade människor och gibbonapor en gemensam förfader för 15-20 miljoner år sedan.

Studien pulicerades 15 oktober 2020 i tidskriften Current Biology. “Genomic adaptations and evolutionary history of the extinct scimitar-toothed cat, Homotherium latidens

Kontakt

Love Dalén

Professor vid Naturhistoriska riksmuseet, Centrum för paleogenetik

Professor i evolutionär genetik vid Naturhistoriska riksmuseet

Love.Dalen@nrm.se

Tel: 070-7772794

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Presskontakt:
Caroline Borgudd
Telefon:
08-51954012
Mobil:
0701-824013
Epost:
caroline.borgudd@nrm.se
Presskontakt:
Martin Testorf
Telefon:
0709-429011
Epost:
martin.testorf@nrm.se
Presskontakt:
Caroline Forsström
Telefon:
08-519 551 92
Mobil:
0734-175680
Epost:
caroline.forsstrom@nrm.se