Norsk Folkeminnesamling vid Universitetet i Oslo hakar på Institutet för språk och folkminnens nyligen framtagna sägenkarta och nu lanseras en gemensam digital plattform med tusentals berättelser från de båda länderna.

– Berättartraditioner stannar inte vid landsgränser utan sagor och sägner har berättats av folk i alla tider och över hela världen, säger Fredrik Skott, forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen och projektledare för Sägenkartan.

Sägenkartan riktar sig till en bred allmänhet och är ett led i institutets strävan att tillgängliggöra samlingarna och därmed öka intresset för, och kunskapen om, folkminnen. Kartan innehåller tusentals berättelser om väsen och föreställningar i folktron, kopplade till den ort där de samlats in.

Den första versionen av Sägenkartan lanserades hösten 2017 och har sedan dess besökts av tiotusentals intresserade. Nu utökas alltså kartan med tusentals norska sägner.

– Det här är ett steg i vår förhoppning om att sägenkartan ska bli en nordisk plattform som tillgängliggör sägner från flera olika länder, säger Fredrik Skott.

Sägenkartan utvecklas löpande och nytt för i år är funktionen Transkribera där de som vill kan hjälpa till att tillgängliggöra berättelser.

Här finns mer information om institutets arbete med sägenkartan.

Gå till norska sägenkartan

Gå till institutets svenska sägenkarta

Kontakt

Fredrik Skott, forskare på Institutet för språk och folkminnen
E-post: fredrik.skott@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 073-558 60 84

Fredrik Skott, forskare på Institutet för språk och folkminnen
E-post: fredrik.skott@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 073-558 60 84