Inledningsvis gör Ester Pollack en genomgÄng av kriminologiska och medievetenskapliga teorier om sambandet mellan kriminalpolitik, medier och brott. Dessutom presenterar hon en serie unika studier som belyser förÀndringarna i samspelet mellan journalistiken och kriminalpolitiken under efterkrigstiden. SÀrskild uppmÀrksamhet Àgnar hon ungdomsbrottsligheten. Tre Är beskrivs nÀrmare.
1955 Àr journalistiken i Folkhemmets tjÀnst. SamstÀmmigheten mellan medieoffentligheten och kriminalpolitiken Àr stor. Tiden prÀglas av en optimistisk tilltro till unga avvikares integration i samhÀllet. 1975 har journalistiken erövrat en sjÀlvstÀndigare roll. Inom sÄvÀl medieoffentlighet som kriminalpolitik uttrycks kritik av kriminalvÄrdens institutioner men ocksÄ behandlingsoptimism. 1995 Àr journalistiken en central samhÀllsinstitution dÀr en vÀsentlig del av kriminalpolitiken avhandlas och utspelar sig. Aktörer med skicklig mediestrategi fÄr stort genomslag i medierna samtidigt som medierna med sina egna initiativ fÄr stort genomslag i den politiska sfÀren. Framtids- och behandlingspessimismen, kopplad till skildringar av en ungdomens vÄldskultur, Àr tydligast i medierna.
Ett huvudresultat Àr att man bÀttre kan förstÄ förÀndringar i kriminalpolitiken om man ser till det institutionella samspelet mellan kriminalpolitik och medier. Ester Pollack föreslÄr att man ska anvÀnda ordet mediepanik i en vidare betydelse Àn moralpanik, som en övergripande beteckning pÄ olika mediekonstruerade panik- och hotfenomen av betydelse för samhÀllets hantering av brottslighet.

Doktorsavhandlingens titel: En studie i Medier och brott
Disputationen Ă€ger rum lördag 3 mars kl. 10.00 i JMK-salen, KarlavĂ€gen 104. Opponent Ă€r docent Sven-Åke Lindgren, Göteborgs universitet

Ester Pollack kan nÄs pÄ tfn 08-640 59 61 (V. Henriksborgsv. 39, 131 31 Nacka) eller 08-16 26 82 (arb), 070-467 64 20 e-post: pollak@jmk.su.se

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: