Sårbarhet i leveranskedjorna efter Covid -19 kommer att tas upp på IPSERA-konferensen på Jönköping University den 10-13 april. Dit kommer forskare från hela världen inom området inköp och supply chain management.

IPSERA-konferensen i Jönköping har temat ”Bygg broar istället för murar” och drygt 250 personer deltar på plats och online.

– I kölvattnet efter Covid 19-krisen har vi upplevt en sårbarhet i leveranskedjorna och nu mer än någonsin behöver vi övervinna hinder och samarbeta mellan länder, företag och funktioner för att förstärka dem, säger Jenny Bäckstrand, docent i logistik på Tekniska Högskolan vid Jönköping University och värd för konferensen.

IPSERA (International Purchasing & Supply Education & Research Association) är ett internationellt och multidisciplinärt nätverk med forskare och yrkesverksamma, vilket syftar till att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten inom inköp och supply chain management.

Deltagarna får under konferensen del av den senaste forskningsutvecklingen inom inköp och supply chain management. IPSERA har sitt årsmöte under konferensen och kommer i samband med det att välja Jenny Bäckstrand till ny vice president.

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Presskontakt:
Presstjänst
Telefon:
073- 910 17 53
Epost:
press@ju.se
Presskontakt:
Sophie Liljefall
Telefon:
+46 36-10 1816
Epost:
sophie.liljefall@ju.se
Presskontakt:
Sofia Stenberg
Telefon:
036-101566
Epost:
sofia.stenberg@ju.se