Projektet har haft som mÄl att utveckla bÀttre idrottsspecifika tester, s.k. fÀlttester. Syreupptag och pulsfrekvens har sedan tidigare varit möjliga att mÀta under fÀlttester med hjÀlp av en bÀrbar s.k. ergospirometer. DÄ har det emellertid varit svÄrt att veta var idrottaren har befunnit sig och hur snabbt han/hon har rört sig, t.ex. i skogen.

En bÀrbar satellitnavigator (GPS) Àr inte Àr större Àn en mobiltelefon och kan mÀta bÄde hastighet och position. För att öka precisionen pÄ mÀtningarna finns ett markbundet korrigeringssystem, s.k. differentierat GPS (dGPS). Det övergripande mÄlet med avhandlingen var att studera om dGPS-data om hastighet och position i kombination med ergospirometerdata om syreupptag och puls kan anvÀndas för mer detaljerad analys av de fysiska krav som stÀlls pÄ orienterare och lÀngdskidÄkare under idrottsutövandet.

Med kombinationen ergospirometer och dGPS kunde hastighet, syreupptag och hjÀrtfrekvens studeras i detalj under olika delar av en orienteringsbana, eller ett lÀngdskidÄkningsspÄr. Tekniken gjorde ocksÄ att man kunde se var en orienterare sprungit i terrÀngen och dÀrigenom ocksÄ analysera ev. misstag i orienteringen.

I förlÀngningen kan den hÀr kombinerade tekniken kanske ocksÄ anvÀndas för studier av prestationsförmÄga utanför idrotten. Exempelvis borde prestationsförmÄga vid fysisk aktivitet hos patienter med exempelvis lungsjukdom eller hjÀrt-kÀrlsjukdom vara av intresse.

Avhandlingen har titeln ”Metabolic Gas Measurements and dGPS in Orienteering and Cross-Country Skiing”. Svenk titel: ”Ergospirometri och dGPS i orientering och lĂ€ngdskidĂ„kning”.
Disputationen Àger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., TandlÀkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent Àr professor Bengt Saltin, Copenhagen Muscle Research Center, Köpenhamn.

Peter Larsson kommer frÄn SkellefteÄ och flyttade 1990 till UmeÄ, dÀr han utbildat sig till lÀkare. Han kan nÄs pÄ enheten för idrottsmedicin, tel. 090-785 35 79, eller via e-post peter.larsson@idrott.umu.se