1991 var Karin Taube också nationellt ansvarig för IEA:s internationella undersökning, där man också mätte barn och ungdomars läsförståelse. Den gången kom Sverige på tredje plats i världen. I PISA- undersökningen 2000 hade vi ramlat ner en placering- till delad fjärde plats. Före Sverige ligger Finland, Canada och Nya Zeeland. Nästa undersökning genomförs under våren 2003.
– Sett ur ett internationellt perspektiv är läget gott i Sverige när det gäller läsförståelse. Våra ungdomar är duktiga på att söka information och tolka den. Däremot är de sämre på att reflektera över informationens innehåll. Detta gäller speciellt pojkarna, säger Karin Taube.
Varför ligger då Finland så bra till i PISA-undersökningen?
– Förmodligen handlar det om att lågstadielärarna i Finland har relativt hög status och är välutbildade. Det är på lågstadiet som de viktigaste insatserna görs för att skapa goda läsare, konstaterar Karin Taube.
I sin installationsföresläsning kommer Karin Taube också att berätta om sin forskning i läsförståelse bland svenska barn som har ett annat modersmål än svenska.
– En slutsats som jag dragit är att man inte kan dra alla invandrargrupper över en kam. Det skiljer oerhört mycket mellan invandrare från olika länder.
Vidare presenteras spännande resultat från undersökningar som hon gjort om hur olika typer av inlärningspedagogik påverkar läsförståelsen.
I september 2002 installerades Karin Taube som professor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Mitthögskolan i Härnösand.
Hon föddes och växte upp i Sundsvall och har arbetat som folkskollärare och speciallärare. Karin Taube doktorerade 1989 i psykologi vid Umeå universitet. Hon har tidigare bland annat varit verksam som forskare vid Stockholms universitet, högskolelektor vid Lärarhögskolan i Stockholm och som professor vid Högskolan i Kalmar.

Karin Taube håller sin installationsföreläsning den 28 november kl. 15.00-16.00 i Sigmasalen på Mitthögskolan i Härnösand.

För mer information kontakta:
Karin Taube, Mitthögskolan
0611-863 33, 070-312 01 83, karin.taube@mh.se