Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att under tre år satsa ca 25 miljoner kronor för att stärka särskilda forskarmiljöer. I det här fallet rör det sig om vissa s k småspråk. Många högskolor har forskning inom samma språk. Genom större samordning kan forskarna ges tillfälle att verka i starkare forskningsmiljöer.
– Detta är början på en lösning av ett gammalt besvärligt problem, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap inom Vetenskapsrådet. Resurserna inom området är små och med dessa pengar finns möjlighet att förbättra forskarnas situation.

Långsiktig satsning
För i år delas sammanlagt 4, 5 miljoner kronor ut och under de kommande två åren uppemot tio miljoner per år. De institutioner som får medel i år kan räkna med att under de kommande två åren få minst det belopp som utdelas i år. Universiteten förbinder sig också att efter åren med stöd från Vetenskapsrådet fortsätta ge sina institutioner motsvarande medel i ytterligare tre år.

Tilldelning 2002 (för mer information och kontaktpersoner se bifogad fil eller www.vr.se)
– Göteborgs universitet: 200 000 kr planeringsbidrag – konsolidering av forskningen i afrikanska språk.
– Lunds universitet: 600 000 kr – slaviska språk
– Stockholms universitet: 500 000 kr – finska, meänkieli och estniska
– Umeå universitet: 1 300 000 kr samiska språk
– Uppsala universitet: 1 900 000 kr – klassiska språk och bysantinologi

Kontaktpersoner Vetenskapsrådet
Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
08-546 44 228 / 0708-14 88 63
Bengt.Hansson@vr.se

Jesper Wadensjö, informationsansvarig ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
08-546 44 289
Jesper.Wadensjo@vr.se