Den 26 september gästar några av Sveriges främsta rymdforskare från Institutet för rymdfysik, IRF, Tekniska museet för att visa upp reservmodellen av det svenska Saturnusinstrumentet från rymdfarkosten Cassini. Unika forskningsresultat om Saturnus presenteras och dessutom ges en unik inblick i IRF:s största åtagande hittills, ett kommande rymdäventyr till Jupiter. 

IRF:s medverkan den 26 september sker i direktsändning vid olika tidpunkter från Tekniska museet som en del av den rikstäckande rymdfestivalen Astronomins dag och natt.

Med mätningar från den amerikanska rymdorganisationen NASA:s rymdfarkost Cassini har IRF-forskare kunnat avslöja spännande upptäckter om planeten Saturnus, dess månar och ringar. Rymdfarkosten avslutade sitt uppdrag 2017. IRF-forskaren Jan-Erik Wahlund ser fram emot att överlämna reservmodellen av det svenska Saturnusinstrumentet till Tekniska museet som en del av svensk rymdhistoria.

Instrumentet, en Langmuirsond, är en slags väderstation för elektriskt ledande gas som mäter densitet, temperatur och hastighet.

”Tack vare instrumentets framgångsrika mätningar har vi exempelvis kunnat bevisa att det i månen Titans atmosfär bildas komplexa organiska föreningar, att månen Enceladus sprutar ut en plym av vatten från en ocean under isen, att Saturnus ringar är elektriska laddade och kan leda ström, samt att ringpartiklar regnar ner i Saturnus atmosfär och triggar en komplex organisk kemi där”, säger Jan-Erik Wahlund.

IRF:s medverkan på den europeiska rymdorganisationen ESA:s rymdfarkost JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) är institutets största och mest komplexa åtagande hittills. År 2022 skickas rymdfarkosten iväg och IRF:s professor Stas Barabash och docent Jan-Erik Wahlund leder utvecklingen av två av tio instrument ombord. JUICE utrustas för att undersöka Jupiter och dess stora isiga månar Europa, Ganymedes och Callisto.

”Det är ett jättespännande uppdrag som väntar efter år av förberedelser. IRF:s instrumentbidrag ska leda till ökad kunskap om hur neutrala och laddade partiklar beter sig i Jupiters enorma magnetfält (s.k. magnetosfär) och hur de påverkar ismånarna, samt vad ismånarnas tunna atmosfärer består av”, säger Stas Barabash.

Jan-Erik Wahlund fortsätter:

”Forskarna vill också mäta magnetiska och elektriska fält vid månarna för att undersöka hur Jupiters magnetosfär växelverkar med dem och dess oceaner under månytornas istäcken. Där det finns flytande vatten finns det också hopp om att finna liv”, säger Jan-Erik Wahlund.

Media är välkomna till Tekniska museet för att träffa representanterna från Institutet för rymdfysik och göra enskilda intervjuer!

Kontaktperson: Annelie Klint Nilsson, Informatör och presskontakt, Institutet för rymdfysik, IRF: annelie@irf.se, eller 0980- 790 76.
Anmäl intresse senast fredag den 25 september.

Plats: Flyghyllan, Maskinhallen, Tekniska museet i Stockholm eller via http://www.astronominsdag.se

Hållpunkter:
Kl. 11.15 reservmodellen av det svenska Cassini-instrumentet överlämnas till Tekniska museet som en del av svensk rymdhistoria.
Medverkande: Jan-Erik Wahlund och Michiko Mirooka, forskare, Institutet för rymdfysik.

Kl. 13.15 presenteras unika forskningsresultat baserade på mätningar som gjordes av det svenska Cassini-instrumentet.
Medverkande: Jan-Erik Wahlund, forskare, Institutet för rymdfysik.

Klockan 14.15 presenteras IRF:s medverkan ombord på rymdfarkosten JUICE.
Medverkande: professor Stas Barabash, IRF:s föreståndare och ansvarig för instrumentpaketet Particle Environment Package (PEP), och docent Jan-Erik Wahlund, ansvarig för instrumentet Radio & Plasma Wave Investigation RPWI.

Det fullständiga programmet för Astronomins dag: http://www.astronominsdag.se/program

Mer information:
https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/cassini/
https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/juice/

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF-instrument finns även på en rover på månens baksida. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:

Annelie Klint Nilsson

Telefon:

+46 980 79076

Mobil:

+46 980 79076