Avhandlingen ingÄr i ett större projekt kring schizofreni i Butajiraregionen. Det övergripande syftet Àr att undersöka om sjukdomen tar sig andra uttryck och förlöper pÄ ett annat sÀtt i en landsbygdsbefolkning i Afrika Àn i höginkomstlÀnder. Tidigare studier talar för att sjukdomen kan ha ett mer gynnsamt förlopp i en afrikansk miljö, dock utan att man har hittat nÄgon bra förklaring. Kunskaper om sÄdana olikheter i sjukdomsbilden kan lÀra oss mer om schizofrenisjukdomens orsaker och om faktorer som pÄverkar dess förlopp.

Avhandlingen redovisar arbetet med att identifiera sjukdomsfall genom att jÀmföra screeningintervjuer med nÀrmare 70 000 invÄnare kontra fallidentifiering via uppgifter frÄn nyckelpersoner i de aktuella byarna. En kombination av bÄda dessa metoder visade sig fungera bÀst. I ett senare steg gjordes expertintervjuer för att bekrÀfta förekomsten av schizofreni, och i avhandlingen redovisas undersökningsresultaten frÄn de 321 första fall som inkluderats i studien. TvÄ delarbeten redovisar sjukdomförloppet och karaktÀristiska symtom hos de identifierade fallen liksom förekomst av lÀttare neurologiska störningar. SÄdana neurologiska symtom var vanliga bland dem som var obehandlade vid undersökningen, vilket talar emot att symptomen skulle bero pÄ medicinering.

Schizofreni Ă€r enligt sĂ„ gott som alla tidigare studier vanligare bland mĂ€n Ă€n kvinnor, men den manliga dominansen visade sig vara ovanligt tydlig i Etiopien. Kvinnor hade ett tidigare insjuknande, vilket ocksĂ„ skiljer sig frĂ„n resultat i höginkomstlĂ€nder. I tvĂ„ delarbeten redovisas de anhörigas upplevelse av att ha en nĂ€ra slĂ€kting med svĂ„r psykisk sjukdom. Stigmatisering, dvs. kĂ€nslan av att vara brĂ€nnmĂ€rkt som avvikare, och skamkĂ€nslor var vanliga bland de anhöriga — ungefĂ€r i lika hög grad oberoende av kön, Ă„lder och socioekonomisk status. NĂ€ra slĂ€ktingar till kvinnor med sjukdomen upplevde försörjningsansvaret som sĂ€rskilt tungt, eftersom giftermĂ„l inte lĂ€ngre var en möjlighet. En vanlig uppfattning bland de anhöriga var att sjukdomen var ett uttryck för straff frĂ„n högre makter och man menade att bön var det bĂ€sta sĂ€ttet att hjĂ€lpa den sjuke.

Det fortsatta forskningsarbetet Àr inriktat pÄ lÄngtidsuppföljning av de individer som undersökts. Studierna Àr unika genom att omfatta individer som identifierats i en dörr-till-dörrundersökning och inte varit behandlade. Tidigare studier har genomgÄende undersökt kliniska grupper som redan varit under behandling.

Avhandlingen lĂ€ggs fram vid Institutionen för klinisk vetenskap, psykiatri, UmeĂ„ universitet, och har titeln ”Community based studies on schizophrenia in rural Ethiopia”. Svensk titel: ”Befolkningsbaserade studier av schizofreni i en etiopisk landsbygdsbefolkning”.
Disputationen Àger rum kl 13.00 i förelÀsningssal A, SV, By 23, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent Àr professor Peter Allebeck, Institutionen för socialmedicin, Göteborgs universitet.

Teshome Shibre Àr lÀkare och bosatt i Etiopien. Avhandlingsarbetet Àr ett samarbetsprojekt mellan universiteten i UmeÄ och Addis Abeba. Vidare upplysningar kan lÀmnas av handledaren, professor Gunnar Kullgren, Inst. för klinisk vetenskap, enheten psykiatri, UmeÄ universitet; tel. 090-785 63 15 (sekr. Margaretha Lindh).