Följande personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Är 2002.

Alan K Percy, professor, Birmingham, Alabama
Sedan 1980-talets mitt har professor Percy haft en central betydelse för kliniskt utvecklingsarbete kring centrala omrÄden inom barnneurologin, senare Är sÀrskilt centrerat kring Rett syndrom.

Jacquelyn C Campbell, professor, New York vid Johns Hopkins University School of Nursing har varit ledande i vÀrlden
genom sin forskning pÄ kvinnors situation och framförallt pÄ övergrepp och vÄld mot kvinnor i olika delar av vÀrlden. Hon har dÀrmed gjort synligt de hÀlsorisker som hotar de ofödda barnen, kvinnornas liv och de barn som blir
ÄskÄdare till övergreppen och vÄldet mot deras mödrar. Professor Campbells kunnande och forskning har varit och Àr av oerhörd betydelse för omvÄrdnadsvetenskapen.

Sture Lindberg, fd överlÀkare, Göteborg, har starkt bidragit till utvecklingen av nuklearmedicinen inom den
vÀstsvenska regionen. Han har i detta sammanhang bidragit till att nuklearmedicinska tekniker ocksÄ kunnat utnyttjas för forskningsÀndamÄl. Han har inom flera omrÄden bidragit till att vetenskap skapats, i flera fall har han verkat aktivt för att skapa förutsÀttningar för forskning som svÄrligen kunnat genomföras utan hans insatser.

Henric Hultin, leg lÀkare, Onsala, förtjÀnar hedersdoktorat mot bakgrund av dels hans lÄngvariga och systematiska insats att stÀrka utbildning i administration och ledarskap för lÀkare i hela landet, och i synnerhet i VÀstsverige, dels hans arbete för att stÀrka den patientnÀra forskningen i VÀstsverige. I bildande av VÀstra Götalandsregionen har han aktivt verkat för att forsknings- och utvecklingsarbetet ska ges en viktig roll i sjukvÄrden och har personligen starkt engagerat sig för utvecklingen av regionalt FoU-stöd i samverkan mellan medicinska fakulteten och VÀstra Götaland.

Enevold Falsen, civilingenjör, Mölndal CCUG (Culture Collection, University of Göteborg) Àr kÀnd bland medicinska
mikrobiologer vÀrlden över och har initierats och byggts upp av dess nuvarande Curator Enevod Falsen. 1968 grundande han CCUG och redan tidigt införde han immunologisk metodik och numerisk analys för karakterisering av nya, tidigare ej kÀnda, bakterieisolat. PÄ grund av sin centrala roll för
vÀstsvensk mikrobiologi under mÄnga Är nominerades han till detta hedersdoktorat.

Elisabeth J Yerza, professor emeritus, Californien

 var gĂ€stprofessor vid dĂ„varande institutionen för medicinsk rehabilitering (nuvarande avd för rehabiliteringsmedicin), medicinska fakulteten vid
Göteborgs universitet, vÄrterminen 1989. Hennes öppenhet och intresse för andra kulturer har gjort att hon sedan dess varit en inspirationskÀlla och diskussionspartner samt kunnat stimulera till utveckling. Hon har stÀndigt
framhÄllit betydelsen av att arbetsterapi som Àmne och verksamhet ska utvecklas i samklang med svensk/skandinavisk kultur och varnat för att okritiskt och optimistiskt försöka applicera amerikanska teoretiska modeller
hÀr.

Mer information och foto pÄ vÄr hemsida:
http://www.sahlgrenska.gu.se/nyheter/hedersdok.shtml

För ytterligare information kontakta:
Sahlgrenska akademin, preses Göran Bondjers tel 031-342 3594

Carina ElmÀng
informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57