En tvÀrvetenskaplig syn pÄ genus och sexualitet Àr nödvÀndig, dels för att fylla ut medicinska kunskapsluckor och dels för att ha bÀttre möjlighet att förstÄ ­ och kunna respektera ­ mÀnniskors val av livsstil.

LÀkaren Anna WesterstÄhl undersöker i sin avhandling hur genus och sexualitet förstÄs, diskuteras och bemöts i ett medicinskt sammanhang. Med exempel frÄn tre olika sorters möten visar hon nÄgra av de utmaningar och svÄrigheter som finns vid anvÀndandet av ett genus/sexualitetsbegrepp som strÀcker sig utanför den traditionella, biomedicinska ramen.

Ett av de sammanhang som undersöktes gÀller distriktslÀkare och deras medvetenhet och kunskap om lesbiska kvinnor bland de egna patienterna. Resultaten visar att fÄ av distriktslÀkarna kÀnde till att de hade lesbiska kvinnor bland sina patienter, dessutom var kunskapen om
lesbiska kvinnors levnadsvillkor och hÀlsofrÄgor begrÀnsad.

Det andra sammanhanget gÀller ÀmnesföretrÀdare/lÀrare pÄ medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och deras syn pÄ genus i sina egna Àmnen och i undervisningen. Resultaten visar att genusperspektiv pÄ det
egna Àmnet uppfattades antingen som ovetenskapligt och irrelevant eller som angelÀget och relevant. I bÀgge fall var genusperspektiv starkt förknippad med kvinnor och det var kvinnor som symboliserade genusperspektivet och kvinnor som talade om genus. Undervisning med ett genusperspektiv var begrÀnsad till nÄgra fÄ omrÄden inom utbildningen.

Det tredje sammanhanget gÀller kvinnor som deltagit i ett mÄngÄrigt hÀlsoprojekt avseende riskfaktorer för hjÀrt-/kÀrlsjukdom. Resultaten visar att dessa kvinnor genom hÀlsobefrÀmjande aktiviteter hade förbÀttrat sin riskfaktorprofil, trots att den medicinska informationen
om riskfaktorer de fÄtt kunde vara bÄde oklar till sitt innehÄll och pÄtrÀngande till sin form.

Leg lÀkare Anna WesterstÄhl, tel 031-773 68 33, fax 031-774 17 08, e-post: anna.westerstahl@allmed.gu.se

Huvudhandledare: professor Cecilia Björkelund tel: 031-773 68 32, Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för samhÀllsmedicin, Avdelningen
för allmÀnmedicin. Avhandlingens titel Encounters in the medical context ­ issues of gender and sexuality
Möten i det medicinska sammanhanget ­ tema genus och sexualitet. Avhandlingen försvaras fredagen den 14 februari klockan 9.00, Arvid Wallgrens Backe, Hus 2 Sal 2119.

Carina ElmÀng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57