Teoretiska studier av skalfria nätverk visar att de är motståndskraftiga mot slumpartade störningar, men att de är mycket sårbara för riktade attacker mot de starkast kopplade noderna. Det innebär alltså att om nätverket av sexuella kontakter är skalfritt, så har strategiskt riktade kampanjer mot de individer som har många partners att ha signifikant betydelse för att hindra spridningen av sexuellt överförda sjukdomar. Samtidigt visar resultaten att begreppet ”kärngrupp”, centralt i epidemiologiska studier, är relativt godtycklig eftersom det inte finns någon väl definierad tröskel eller gräns för vad som separerar en individ som tillhör kärngruppen från andra individer.

Om man vill begränsa och bekämpa smittspridning i skalfria nätverk måste man identifiera de sociala aktörer som har många kopplingar och försöka ändra beteendet på dem. Gör man inte det så är de flesta upplysningskampanjer tämligen meningslösa, enligt forskarna.

Resultaten är publicerade i Nature, vol. 411, 21 juni, 2001, sid. 907-8.

Christofer Edling kan nås på cedling@sociology.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: