I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit från en shoppingdag till en eller flera veckor av shopping. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteenden.

Konsumenter, konsumtionskultur, konsumtionsmönster och marknadsföring

Susanna Molander är docent i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen och forskar om konsumtionskultur. Susanna är bland annat intresserad av hur konsumtion används som symbolisk resurs för att uttrycka identitet och tillhörighet, och av hur konsumtionens symboliska värde skapas samspel mellan marknadsföringsförare, populärkultur, stat, konsumenter och vardagsliv.
E-post: susanna.molander@sbs.su.se

Anders Parment, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, forskar bland annat om marknadsföring och hur konsumenter beter sig.
Tel: 08-674 70 82, e-post: anders.parment@sbs.su.se

Martin Svendsen, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, har forskningsfokus på konsumtion, identitet och identifikation och kan också svara på frågor kring kommunikation, speciellt annonsering och marknadsföring. Martin har även studerat kropp och kläder som ritualiserade identifikationsprocesser.
Mobil: 073-416 32 02, e-post: martin.svendsen@sbs.su.se

Jacob Östberg, professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, forskar om konsumtionskultur. Han är intresserad av hur individer i dagens samhälle skapar mening och värde genom konsumtion samt hur varumärken fylls med mening i ett samspel mellan populärkultur, marknadsföringsaktiviteter och konsumenter.
Mobil: 0733-82 65 96, e-post: jacob.ostberg@sbs.su.se

Fattigdom och ojämlikhet

Carina Mood, professor vid Institutet för social forskning (SOFI), kan svara på frågor om fattigdom, ojämlikhet och skillnader i levnadsnivå. Hon kan även svara på frågor om integration och levnadsvillkor.
Tel: 08-16 25 86, e-post: carina.mood@sofi.su.se

Handeln som arbetsplats

Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi, och Helena Falkenberg, universitetslektor och forskare vid Psykologiska institutionen, forskar om hur det är att arbeta i handeln (arbetsmiljö, mötet med kunder, jämställdhet, arbetssituation och arbetsvillkor). Ett pågående forskningsprojekt försöker ta reda på hur man kan få fler att vilja jobba inom handel: Vad kännetecknar attraktiva och hållbara arbeten inom handeln?
Magnus Sverke:
Tel: 08-16 14 19, e-post: magnus.sverke@psychology.su.se
Helena Falkenberg:
Tel: 08-16 38 75, e-post: hfg@psychology.su.se

Konsumenters beteende kring hållbarhet

Therese Lindahl, forskare vid Stockholms Resilienscentrum. Forskar bland annat om normer kring hållbarhet, och om människors och konsumenters beteende, och vad som får människor att ändra beteende, inklusive så kallad ”nudging”.
E-post: therese.lindahl@su.se

Konsumenters roll i ett hållbart livsmedelssystem

Henrik Lagerlund, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, forskar bland annat om matens filosofi och etik. Han undersöker om våra matval kan göra världen bättre och vilken roll konsumenter spelar i ett hållbart livsmedelssystem. Gav ut boken ”Matens filosofi: Hur du blir en filosofisk foodie” 2021. Även aktuell med en bok om skepticism och kan kommentera klimatskepticism.
Mobil: 070-469 49 98, e-post: henrik.lagerlund@philosophy.su.se

Konsumtionshistoria och makt

Marie Steinrud, forskare i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, kan svara på frågor om konsumtionshistoria. Fokus för hennes forskning är områden som genus, konsumtion, manifestation, eliter, makt och maktrelationer. Hon har även studerat köpbeteenden och överkonsumtion i en historisk kontext.
Tel: 073-384 44 63, e-post: Marie.Steinrud@etnologi.su.se

Politisk konsumtion

Michele Micheletti, professor emerita i statsvetenskap. Hon har bland annat forskat om marknaden som arena för politik exempelvis om hur bojkotter och uppmaningar att inte köpa något används och vad de leder till. Har publicerat böckerna ”The Oxford Handbook of Political Consumerism”, ”Political virtue and shopping” och ”Political Consumerism: Global Responsbility in Action”.
Tel: 070-344 79 60, e-post: michele.micheletti@statsvet.su.se

Barn och konsumtion

Kari Trost, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, kan svara på frågor om barn och konsumtion.
Tfn: 08-120 762 17, e-post: kari.trost@buv.su.se

Konsumtionskultur i barnlitteratur

Elina Druker, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har bland annat forskat om konsumtionskultur i barnlitteratur och undersökt hur barnböcker redan under 1900-talets första årtionden speglar reklamens motiv, drömbilder och ideal. Hon kan svara på frågor om såväl positiva som samhällskritiska skildringar av barn som konsumenter i barnlitteraturen.
Tel: 08-16 38 35, mobil: 0739-84 09 13, e-post: elina.druker@littvet.su.se

1700-talets exotiska konsumtionsvaror

Leos Müller, professor i historia, Historiska institutionen, forskar bland annat om handel, konsumtion och miljö och kan svara på frågor om hur nya koloniala varor som bland annat kaffe, te, choklad, bomull och siden introducerades och konsumerades i europeiska städer från 1700-talet och framåt.
Tel: 08-674 71 02, mobil: 070-043 45 13, e-post: leos.muller@historia.su.se

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se