Rektorerna bakom samarbetet heter Thomas Johannesson (LTH), Per-Olof Glantz (Malmö Högskola) och Bengt Lörstad (Kristianstad).
Ett samarbetsavtal om forskarutbildning har tidigare (6 juni) träffats mellan LTH och Malmö högskola.
– Diskussioner har förts mellan de fyra enheterna i ungefär ett år. Till de övriga samarbetsområden som nu aktualiseras hör rekryteringen där utbildningen i tekniskt basår för studenter utan naturvetenskaplig kompetens hos de tre andra högskolorna är bra även för LTH, säger Thomas Johannesson.
– Det är också intressant att diskutera övergångsmöjlighterna från utbildningarna för högskoleingenjörer till civilingenjörer, säger Per-Olof Glantz.
– Även vad gäller forskningen kompletterar högskolorna varandra på ett intressant sätt, menar Bengt Lörstad.

Presskontakt:

Jonas Andersson

Telefon:

046-222 70 17

Mobil:

0727-385858