Christina Cliffordson, professor i pedagogik på Högskolan Väst, har analyserat skolårens respektive levnadsårens betydelse för svenska högstadieelevers prestationer i matematik och naturkunskap. Den nya studien tar med större noggrannhet hänsyn till möjliga felkällor när man skiljer mellan skolgångens och ålderns betydelse. Den bild som framträtt i internationell forskning har förstärkts. Vare sig man fokuserar på intelligens, läsförståelse eller prestationer i matematik och naturkunskap betyder skolår ungefär dubbelt så mycket om levnadsår.

– Väldigt många tror att om du är begåvad, så är du född sån och sen är du sån resten av livet. Det är ganska svårt att tränga igenom med budskapet att våra generella intellektuella förmågor utvecklas så pass mycket som de gör, säger Christina Cliffordson.

Intelligensmätningar visar på högre IQ för varje generation. Christina Cliffordson och andra forskare är övertygade om att bättre och bättre utbildning spelar en avgörande roll här.

Sverige i internationell jämförelse

Med jämna mellanrum kommer larmrapporter om att svenska elevers kunskaper blir allt sämre i internationella jämförelser. Den bilden kan nyanseras något. Oftast jämförs elever med samma ålder. Eftersom svenska barn börjar skolan senare än barn i många andra länder blir jämförelsen missvisande. De svenska eleverna har gått färre år i skolan än de andra barnen.

– När man jämför länder borde man korrigera för detta. Korrigerar man för antalet år i skolan så ligger vi inte lika risigt till, säger Christina Cliffordson.

Samtidigt är det förstås allvarligt att svenska elevers kunskaper har blivit sämre med tiden.

För mer information kontakta Christina Cliffordson, christina.cliffordson@hv.se, 0703-217586

Pressmeddelande lämnat av Charlotta Sjöstedt, forskningskommunikatör Högskolan Väst, charlotta.sjostedt@hv.se, 0733-975081

Methodological issues in investigations of the relative effects of schooling and age on school performance, Christina Cliffordson, Educational Research and Evaluation, 2010

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092