Eleverna tenderar att ta till sig den negativa bilden och göra den till en del av sin egen sjĂ€lvförstĂ„else och agera i enlighet med dess beskrivning. Men samtidigt Ă€r just deras skolor ett av de mest kraftfulla instrumenten för förĂ€ndring av bĂ„de den negativa helhetssynen och elevernas uppfattningar om vilken vĂ€g som Ă€r möjlig för dem att gĂ„ i framtiden. – Vissa skolor har lyckats medan andra har misslyckats i det hĂ€r arbetet, vilket kan bero pĂ„ mĂ„nga faktorer och inte bara de pedagogiska förĂ€ndringarna, menar Nihad Bunar.

I sin avhandling ”Skolan mitt i förorten”, beskriver sociologen Nihad Bunar hur de sociala och ideologiska förĂ€ndringarna i samhĂ€llet pĂ„verkar utsatta storstadsomrĂ„den avseende skola, segregation, integration och multikulturalism. Men inte minst beskriver han ocksĂ„ skolornas och elevernas strategier för att handskas med och bekĂ€mpa segregationens konsekvenser. Nihad Bunar Ă€r forskare och lĂ€rare i sociologi pĂ„ Institutionen för samhĂ€llsvetenskap vid VĂ€xjö universitet. Han Ă€r liksom sin handledare, docent Mats Trondman, knuten till Centrum för kulturforskning. Avhandlingen ”Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism”, försvaras fredagen den 19 oktober 2001, kl. 13.00. Disputationen Ă€ger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, VĂ€xjö universitet. Opponent Ă€r professor Sven E O Hort, Södertörns högskola.

KONTAKTA: Nihad Bunar, tel: 0470-70 86 20 eller e-post: Nihad.Bunar@svi.vxu.se

FRÅGOR: Forskningssekreterare Catarina Meijer, tel: 0470-70 84 24, fax: 0470-77 47 66,
eller e-post: Catarina.Meijer@svi.vxu.se

BESTÄLL BOKEN: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, tel till Orderkontoret: 0413-609 90,
redaktionen: 0413-606 10, eller e-post: order.symposion@swipnet.se

Presskontakt:

Telefon:

Mobil: