Begreppet introducerades i Sverige 1894 och definierades som en veckolÄng resa under vilken skolbarnen skulle ges möjlighet att iaktta miljöer och företeelser som de aldrig tidigare hade fÄtt uppleva, annat Àn genom böcker. Skolresan presenterades som en kompletterande undervisningsmetod. De upplevelser som förmedlades under resan ansÄgs ge en mer bestÄende kunskap, samtidigt som man ocksÄ skulle kunna jÀmföra och eventuellt korrigera sina kunskaper.

De första skolresorna med folkskoleklasser började genomföras under 1890-talet. Med tĂ„g, Ă„ngbĂ„t eller till fots reste folkskoleklasserna runt i de svenska landskapen. De besökte fabriker och verkstĂ€der, natursköna utsiktsplatser och historiska minnesmĂ€rken. Skolreseverksamheten frĂ€mjades av Sveriges allmĂ€nna folkskollĂ€rarförening, i samarbete med Svenska Turistföreningen. Även staten bidrog till att underlĂ€tta resorna genom att subventionera SJ:s biljettpriser.

I avhandlingen studeras de ÄtgÀrder som vidtogs av folkskollÀrarföreningen och STF i syfte att underlÀtta genomförandet av skolresor. HÀr beskrivs ocksÄ skolresornas syften och deras innehÄll. Under 1900-talet kom alla former av resor med folkskolebarn att kallas för skolresor. Detta oavsett om de företogs under en eller flera dagar. FolkskollÀrarna framhÀvde skolresornas betydelse för folkskolans geografiundervisning. De ansÄgs Àven frÀmja skolbarnens fysiska och hygieniska fostran, samt medverka till att stÀrka skolbarnens kÀrlek till fosterlandet.

I avhandlingen studeras ocksÄ framvÀxten av skolresor i förhÄllande till den parallella utvecklingen av turism och friluftsliv. Skolresorna Àr ett exempel pÄ hur ett organiserat natur- och kulturmöte utvecklades inom skolvÀsendet. Mötet med Sveriges natur och arbetsliv ansÄgs bland annat bidra till att motivera skolbarnen till att gÄ ut i arbetslivet efter avslutad skolgÄng.

Petra Rantatalo Àr uppvuxen i Boden.

Fredagen den 6 december försvarar Petra Rantatalo, institutionen för historiska studier, UmeÄ universitet, sin doktorsavhandling med titeln Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-1940.
Disputationen Àger rum kl. 10.15 i HUM-huset, hörsal E.
Fakultetsopponent Àr docent Jacob Christensson, institutionen för idé- och lÀrdomshistoria, Lunds universitet.

Petra Rantatalo nÄs pÄ:
Tel: 090-786 97 34
E-post: petra.rantatalo@histstud.umu.se